facebook web

Kredyt Trendy

Kredyt Trendy, marzec 2015

To już jubileuszowa, dwudziesta edycja Raportu Biura Informacji Kredytowej KREDYT TRENDY. Mija zatem 5 lat od pierwszego numeru, który wydaliśmy w lipcu 2010 r. Głównym hasłem z okładki tamtego raportu było: „Euro wypiera franka"… Pisaliśmy wówczas o zmniejszeniu sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i lekkim odbiciu na rynku kredytów mieszkaniowych. ...
Więcej

Kredyt Trendy, grudzień 2014

Wyniki sprzedaży kredytów dla gospodarstw domowych w III kwartale są niejednoznaczne. W kredytach konsumpcyjnych sprzedaż zarówno w wymiarze wartościowym, jak i ilościowym znacznie przewyższa wyniki 2013 r., ale należy pamiętać, że wzrosty wynikają w dużym stopniu, zwłaszcza w ujęciu ilościowym, z konsolidowania przez banki w 2013 r. działalności zależnych od nich firm pożyczkowych. ...
Więcej

Kredyt Trendy, wrzesień 2014

Opracowaliśmy w BIK, we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH, Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych (BIK Indeks KKK) – swojego rodzaju barometr, mierzący bieżącą kondycję portfela kredytów konsumpcyjnych. ...
Więcej

Kredyt Trendy, czerwiec 2014

Socjolodzy, badając zachowania osób w różnych grupach wiekowych, doszukują się różnic pokoleniowych w poglądach i zachowaniach, także ekonomicznych: np. w gospodarowaniu budżetem domowym, w skłonności do oszczędzania. ...
Więcej

Kredyt Trendy, marzec 2014

Obecna sytuacja na rynkach kredytów dla osób fizycznych nie jest jednoznaczna. Wprawdzie liczba udzielanych kredytów konsumpcyjnych znacznie wzrosła w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, ale wzrosty te wynikają głównie z powrotu do banków kredytów obsługujących ratalną sprzedaż w sieciach handlowych. ...
Więcej

Kredyt Trendy, grudzień 2013

Analiza danych z rynków kredytowych w III kwartale 2013 r. (zamieszczamy też niektóre dane za październik) budzi nadzieję na ożywienie na rynkach kredytów dla osób prywatnych po kilkunastu miesiącach spadków. ...
Więcej