Kredyt Trendy, czerwiec 2015

Styczeń i luty na rynku kredytów dla osób prywatnych jest zwykle słaby. Rynek ożywia się w marcu. Tak było też w tym roku. W sumie w I kwartale udzielono zbliżonej liczby kredytów konsumpcyjnych jak w roku poprzednim, ale na kwotę o 8% wyższą. Większość banków koncentruje się na kredytach na wyższe kwoty – i tych przybywa. Kredytów na kwoty do 15 tys. zł udzielono w pierwszym kwartale mniej niż przed rokiem. Sprawdziliśmy, czy wynika to z wyższego ryzyka kredytów na niskie kwoty – okazało się, że nie. Im wyższa kwota kredytu, tym wyższy odsetek kredytów straconych.

W kredytach mieszkaniowych mamy ciągłe spadki, w pierwszym kwartale udzielono ich wyraźnie mniej niż w tym samym okresie 2014 r. – zarówno w wymiarze ilościowym, jak i pod względem wartości. W marcu obserwowaliśmy sezonowe odbicie na rynku, ale kwiecień znów był słaby.

W portfelu kredytów mieszkaniowych prowadzonych we franku szwajcarskim nie widać (jeszcze?) wzrostu udziału kredytów straconych. Ciągle kredyty frankowe są spłacane, mimo silnego franka, bardzo dobrze. Zaskakująco dużo rachunków frankowych, także w I kwartale, gdy kurs franka szczególnie temu nie sprzyjał, jest zamykanych. Tylko w niewielkiej części wiąże się to z zamykaniem/przewalutowaniem rachunków windykowanych. Sporo kredytobiorców wydaje się stosować strategię nazywaną przez finansistów stop loss.

dr Andrzej Topiński
Główny Ekonomista BIK

Załączniki