Analizy rynkowe

Analizy trendów rynkowych prezentują wybrane najważniejsze cechy rynku kredytowo-pożyczkowego w Polsce. Eksperci z Departamentu Business Intelligence BIK komentują i wyjaśniają zjawiska obejmujące kredyty dla gospodarstw domowych w trzech ujęciach: akcji kredytowej (sprzedaży), poziomu zadłużenia (portfel kredytowy) oraz wymiaru klienta (geograficznym). Analizy ilustrują istotne i aktualne trendy w tych trzech ujęciach i przekrojach. 

Wizualizacja danych w formule wykresów, zamieszczonych w interaktywnej platformie Tableau umożliwia samodzielną analizę oraz wyciąganie ciekawych wniosków. W celu skorzystania z danych źródłowych oraz pozyskania indywidualnego komentarza eksperckiego, zapraszamy do kontaktu z Biurem prasowym BIK. 

Akcja kredytowa w kwietniu 2021 r. - wzrosty to nie tylko efekt bazy

Oceniając wartość akcji kredytowej w kwietniu 2021 r. w porównaniu do ubiegłego roku musimy pamiętać, że kwiecień 2020 r. był, dotychczas w dobie pandemii, najgorszym miesiącem na rynku kredytów, z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych. To właśnie w kwietniu 2020 r. kredyty gotówkowe, ratalne i limity kartowe odnotowały najwyższy spadek akcji kredytowej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kredytów mieszkaniowych, które są procesowane dłużej, nawet do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W 2020 r. sprzedaż kredytów mieszkaniowych w kwietniu nie spadła aż tak drastycznie, a dołek wystąpił w lipcu. Z tego powodu, w kwietniu 2021 r. mamy z jednej strony efekt niskiej bazy z kwietnia ub.r. i bardzo wysokie dynamiki r/r w przypadku kredytów gotówkowych i kart kredytowych, odpowiednio w ujęciu wartościowym + 132,6% oraz 85,6%. Z drugiej jednak strony, w relacji kwiecień do marca 2021 r., widzimy niższe odczyty wartości i wielkości akcji kredytowej. Głównej przyczyny tych spadków należy upatrywać w liczbie dni roboczych, których w kwietniu było aż o dwa dni robocze mniej niż w marcu. Oceniając wyniki w ujęciu r/r, w przypadku kredytów mieszkaniowych odnotowaliśmy w kwietniu 2021 r. może nie aż tak imponującą, jak ma to miejsce w przypadku kredytów gotówkowych czy limitów kartowych, ale również bardzo wysoką, dodatnią dynamikę na poziomie + 41,1%. Kredyty mieszkaniowe kontynuują dynamiczny trend wzrostowy zapoczątkowany w lutym br. Hossa trwa w najlepsze również w przypadku kredytów ratalnych - robi wrażenie kwietniowy wzrost akcji kredytowej o+73% w ujęciu wartościowym. Tu, inaczej niż w kredytach mieszkaniowych, większą rolę odgrywa efekt bazy. Tak znaczące wzrosty są w głównej mierze wynikiem popytu na dobra trwałego użytku. Zakupom na raty, podobnie jak i kredytom mieszkaniowym, sprzyja środowisko ultraniskich stóp procentowych przy rosnącej inflacji, co z jednej strony zachęca do zaciągania kredytów ratalnych (0% RRSO) i konsumpcji, a z drugiej zniechęca do trzymania oszczędności na depozytach bankowych.

dr hab. Waldemar Rogowski
Główny Analityk

Ponad 700 mld zł w portfelu

Łączne zadłużenie gospodarstw domowych na koniec kwietnia 2021 r. z tytułu wszystkich produktów kredytowych (kredytów, limitów, pożyczek pozabankowych) wyniosło 704,5 mld zł. W strukturze wartościowej portfela wyraźnie dominują kredyty mieszkaniowe, stanowiące 70,5% wartości całego portfela, z zadłużeniem wynoszącym 496,8 mld zł. Jest to zjawisko naturalne, zważywszy na długoterminowy charakter tych zobowiązań, 20 czy nawet 30 letni. Wartość rocznych spłat jest kompensowana nową akcją kredytową. Ponadto część portfela stanowią kredyty wyrażone w walutach obcych, co przy deprecjacji złotówki zwiększa wartość zadłużenia. Kredyty gotówkowe stanowią 22,5% wartości portfela. Udział obu produktów w łącznym zadłużeniu polskich gospodarstw domowych wynosi aż 93%. Mamy więc bardzo dużą koncentrację. Można powiedzieć, że polskie gospodarstwa domowe finansują potrzeby mieszkaniowe korzystając z długoterminowego kredytu mieszkaniowego, a potrzeby konsumpcyjne związane z finansowaniem bieżących potrzeb – kredytem gotówkowym. W relacji do PKB zadłużenie hipoteczne to około 20%, co daje nam miejsce poza pierwszą 20 krajów UE, natomiast z tytułu kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych i ratalnych) jest na poziomie ok. 8% PKB, co daje nam miejsce w pierwszej piątce krajów UE.

Sławomir Grzybek
Dyrektor Departamentu Business Intelligence

Co drugi Polak spłaca pożyczkę lub kredyt

Poziom ukredytowienia Polaków, rozumiany jako liczba osób posiadających zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu czy pożyczki w relacji do wszystkich dorosłych Polaków, wynosi obecnie 48%. Oznacza to, że prawie co drugi Polak jest obecnie kredyto- czy pożyczkobiorcą. Ciekawym zjawiskiem jest zróżnicowanie regionalne ukredytowienia. Wyraźnie wyższy poziom mają województwa z północno-zachodniej części kraju, a dużo niższy w rejonie południowo-wschodnim. Najwyższy poziom ukredytowienia mają mieszkańcy województwa wielkopolskiego (52,4%) oraz dolnośląskiego (52,3%), natomiast najniższy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego (38,5%) oraz podkarpackiego (39,1%). W większym stopniu wynika to z czynników kulturowych niż ekonomicznych. Północno-zachodnią Polskę charakteryzuje wyższa skłonność do konsumpcji niż południowo-wschodnią część kraju.
Odmienną tendencję obserwujemy, jeżeli chodzi o moralność płatniczą. Najlepiej kredyty spłacają mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, najgorzej zaś północno-zachodniej części kraju. Ze wszystkich województw najrzetelniejsi są mieszkańcy podkarpackiego – tylko 5,6% kredytobiorców ma opóźnienia powyżej 90 dni, zaś najmniej rzetelni są mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego (9,2%) i zachodniopomorskiego (9,1%).

Sławomir Nosal
Kierownik Zespołu Analiz Portfelowych

Opracowano przez Departament Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej S.A.

Informacje statystyczne przedstawione w materiale wynikają z aktualnego stanu bazy danych BIK, która opiera się na danych przekazywanych BIK przez instytucje finansowe. Dane gromadzone w bazie BIK mogą być przedmiotem aktualizacji przez instytucje finansowe, które są ich właścicielami. BIK zastrzega, że taka aktualizacja może obejmować również dane historyczne, objęte już publikowanymi informacjami, co może spowodować zmianę wartości danych historycznych. BIK dokłada wszelkiej staranności, by dane BIK używane do przygotowania opracowania, były kompletne i aktualne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje biznesowe podejmowane na podstawie niniejszych informacji.

Informacje prasowe

Biuro Informacji Kredytowej i Microsoft ogłaszają strategiczne partnerstwo

Biuro Informacji Kredytowej
Podpisane dzisiaj strategiczne porozumienie pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej i Microsoft oznacza współpracę w budowaniu ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowych, wspólne działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, a także partnerstwo w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB. W pierwszej kolejności Biuro Informacji Kredytowej w chmurze Microsoft Azure wdroży platformę API Management do rozwoju usług i modeli biznesowych. Model chmury dostarczony przez Microsoft zapewni także zgodność wprowadzanych innowacji z wymogami regulacyjnymi oraz pozwoli na bezpieczne oferowanie usług również poza sektorem finansowym.
Więcej

Nie daj przejąć kontroli nad swoim urządzeniem

Biuro Informacji Kredytowej
Nie ustają ataki oszustów, którzy dzwonią z numerów telefonów identyfikowanych jako połączenie z Twojego banku czy znanej Ci firmy. Ofiarą manipulacji socjotechnicznej może paść każdy. Dlatego BIK przestrzega: nie daj się zaskoczyć, nie wdawaj się w dyskusję z nieznajomymi. Twoja reakcja i czujność decydują o bezpieczeństwie Twoich danych i Twoich pieniędzy! Oto opis, jak przebiega potencjalny atak oraz praktyczne wskazówki, jak uniknąć zagrożenia.
Więcej

O 91,5% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe – najnowszy, majowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny już w tym roku dodatni odczyt Indeksu ponownie jest bardzo wysoki i wyniósł 91,5%. Wartość Indeksu oznacza, że w maju 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 91,5% w porównaniu z majem 2020 r.
Więcej