facebook web

Kredyt Trendy

Kredyt Trendy, wrzesień 2013

Analizy danych gromadzonych w bazie Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że banki ograniczają akcję kredytową zarówno w kredytach konsumpcyjnych i mieszkaniowych, jak i w zakresie kart kredytowych. ...
Więcej

Kredyt Trendy, czerwiec 2013

Mimo iż mieszkania tanieją, a w efekcie przeciętna zdolność kredytowa wzrasta, banki udzielają coraz mniej kredytów. Biuro Informacji Kredytowej, analizując sytuację na rynku, szacuje, że w całym 2013 roku udzielonych zostanie około 184 tys. kredytów mieszkaniowych. ...
Więcej

Marzec 2013

Baza Przedsiębiorca zawiera dane o ponad 400 tys. firm i osób, które zaciągnęły kredyty na cele związane z działalnością gospodarczą. Są to informacje o liczbie kredytów i przebiegu spłat. Baza ta szybko rośnie w wyniku przystępowania do systemu wymiany informacji kolejnych banków. ...
Więcej

Kredyt Trendy, grudzień 2012

Trudno jest prognozować finalne koszty ryzyka portfeli mieszkaniowych. Portfele są zbyt młode. Kredyty mieszkaniowe udzielane są na 20–30 lat (a czasem na dłużej). Kredytowanie mieszkalnictwa na szerszą skalę rozpoczęło się w 2005 r., niewiele więc kredytów pozostaje w obsłudze ponad 7 lat. ...
Więcej

Kredyt Trendy, wrzesień 2012

Na rynku kredytów dla gospodarstw domowych panuje posucha. Ilości nowych kredytów idą w dół we wszystkich segmentach rynku: ratalnych i gotówkowych, kart kredytowych i mieszkaniowych. O ile korekta na rynku po przegrzaniu koniunktury w latach 2007–2008 jest rzeczą zrozumiałą i pozytywną, sprzyjała ona stabilności sektora – to obecne spadki kredytowania przez banki powinny zastanowić. ...
Więcej

Kredyt Trendy, czerwiec 2012

Następuje poważna zmiana na rynku kredytów konsumpcyjnych. Kilku dużych graczy znacznie ograniczyło udzielanie kredytów ratalnych i gotówkowych. Wycofywanie się kilku banków z rynku rozpoczęło się w grudniu ubiegłego roku. ...
Więcej