Newsletter - mikrofirmy

Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (listopad 2021 r.)

W listopadzie 2021 r., w porównaniu do listopada 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+19,8%), jak i wartościowym (+20,8%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+20,0%) więcej kredytów obrotowych oraz o (+12,8%) więcej kredytów w rachunku bieżącym. Natomiast mniej o (-11,6%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do listopada 2020 r. wartość udzielonych w listopadzie 2021 r. kredytów obrotowych o (+30,3%) oraz o (+12,3%) kredytów w rachunku bieżącym. Spadła wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-4,9%).
Czytaj