facebook web

Newsletter Kredytowy BIK

Newsletter kredytowy BIK, październik 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W październiku 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz limitów kredytowych, w porównaniu z październikiem 2016 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+16,3%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+11,2%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, wrzesień 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

We wrześniu 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej każdego rodzaju produktu kredytowego, w porównaniu z wrześniem 2016 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+4,7%) oraz zaakceptowanej wartości limitów kredytowych w kontach osobistych (+4,4%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, sierpień 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W sierpniu 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej każdego rodzaju produktu kredytowego, w porównaniu z sierpniem 2016 r. Największe wzrosty odnotowano w kredytach mieszkaniowych (+7,5%) oraz zaakceptowanej wartości limitów kredytowych w kontach osobistych (+7,6%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, sierpień 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

Podsumowując pierwsze siedem miesięcy  2017 r., w ujęciu wartościowym r/r udzielono więcej wszystkich rodzajów kredytów. Najwyższy wzrost nastąpił w przypadku kredytów mieszkaniowych (+13,7%). W ujęciu liczbowym wzrost nastąpił tylko w przypadku kredytów mieszkaniowych (+6,5%) oraz limitach kredytowych (+1,2%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, lipiec 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W czerwcu 2017 r., w ujęciu liczbowym w porównaniu do roku poprzedniego udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i przyznano więcej limitów kredytowych w kontach osobistych. W ujęciu wartościowym, oprócz wymienionych produktów, wzrost nastąpił także w przypadku kwoty przyznanych limitów w kartach kredytowych. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, czerwiec 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W maju 2017 r., w porównaniu do maja 2016 r., w ujęciu wartościowym udzielono więcej każdego rodzaju kredytów dla klientów indywidualnych. W ujęciu liczbowym wzrosty sprzedaży odnotowano w kredytach mieszkaniowych i limitach kredytowych w kontach osobistych, natomiast spadki w kredytach konsumpcyjnych i kartach kredytowych. ...
Więcej