Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce - Newsletter kredytowy BIK (dane wrzesień 2022 r.)

We wrześniu 2022 r., w porównaniu do września 2021 r., banki i SKOK-i udzieliły:

 • więcej tylko kredytów ratalnych (+30,8%),
 • mniej kredytów mieszkaniowych (-70,6%),
 • kredytów gotówkowych (-7,5%),
 • i limitów na kartach kredytowych (-6,5%).

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość we wszystkich produktach kredytowych.

 • najbardziej spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych (-71,3%).
 • wartość kredytów gotówkowych zmalała o (-8,2%),
 • ratalnych o (-4,9%),
 • a kwota przyznanych limitów na kartach kredytowych o (-8,6%).

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

 • ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały kredyty mieszkaniowe (-44,7%, -40,8%) oraz karty kredytowe (-26,5%, -13,6%),
 • dodatnie dynamiki liczby i wartości zanotowały tylko kredyty ratalne (+29,4%, +2,0%),
 • o (-0,3%) udzielono mniej kredytów gotówkowych na kwotę niższą o (-2,2%).


Średnie wartości udzielonych zobowiązań we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2021 r.:

 • kredyt gotówkowy 20 780 zł – spadek o 0,7%,
 • kredyt ratalny 3 245 zł - spadek o 27,3%.
 • kredyt mieszkaniowy 324,87 tys. zł - spadek o (-2,4%).

Wrześniowy odczyt BIK Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych był na poziomie 1,5%. Kilkukrotnie wyższą szkodowością (najwyższą wśród wszystkich grup produktowych) charakteryzują się natomiast kredyty gotówkowe. Wrześniowy odczyt Indeksu Jakości dla kredytów gotówkowych wyniósł 4,79%.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych we wrześniu 2022 r. wyniósł 0,99%. W ostatnich 12 miesiącach (od września 2021 r. do września 2022 r.) jakość portfela pogorszyła się, o czym świadczy wzrost Indeksu o (+0,43 p.p.).

Wartość Indeksu Jakości w przypadku limitów kartowych we wrześniu br. wyniosła 3,91%. W ujęciu rocznym wartość Indeksu pogorszyła się (wzrosła) o (+0,96)

Więcej szczegółów na temat analizy sprzedaży kredytów bankowych po 3-cim kwartale 2022 r. prezentujemy w Raporcie pdf (załączonym poniżej). Zapraszamy także do lektury komentarza eksperckiego prof. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Grupy BIK.

***

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy oraz w sekcji Analizy rynkowe BIK.

Załączniki