Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce - Newsletter kredytowy BIK (październik 2022 r.)

W październiku 2022 r., w porównaniu do października 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły:

 • o (+20,6%) więcej kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym,
 • najwyższy spadek o (-73,2%) odnotowały kredyty mieszkaniowe,
 • o (-7,9%) spadła również liczba udzielonych kredytów gotówkowych,
 • a dynamika limitów na kartach kredytowych była zerowa.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość we wszystkich produktach kredytowych:

 • najwięcej o (-74,5%) w kredytach mieszkaniowych,
 • o (-9,1%) w kredytach gotówkowych,
 • o (-14,3%) w ratalnych
 • oraz o (-3,2%) przyznanych limitów na kartach kredytowych.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały:

 • kredyty mieszkaniowe (-48,2%, -45,0%),
 • karty kredytowe (-24,3%, -12,7%)
 • oraz kredyty gotówkowe (-1,1%, -2,9%).

Natomiast dodatnie dynamiki w liczbie i wartości zanotowały jedynie kredyty ratalne (+27,9%, +0,3%).

Jakość Portfeli Kredytów dla klientów indywidualnych

W październiku 2022 r. w porównaniu do września 2022 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość wszystkich czterech Indeksów:

 • kart kredytowych (+0,16),
 • kredytów gotówkowych (+0,14),
 • kredytów mieszkaniowych (+0,14)
 • oraz kredytów ratalnych (+0,09).

Jakość pogorszyła sie również w ujęciu rocznym, tj. październik 2022 r. do października 2021 r.. Wzrosły wskaźniki wartości wszystkich Indeksów jakości: kart kredytowych (+1,10), kredytów gotówkowych (+0,98), mieszkaniowych (+0,58) oraz kredytów ratalnych (+0,41).
Wszystkie cztery indeksy pomimo ich pogarszania się w okresie 1, 3, 6, i 12 miesięcy nadal pokazują bezpieczny, choć rosnący poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Niemniej konieczny jest stały monitoring poziomu ryzyka portfela kredytów
udzielonych gospodarstwom domowym.

***

Więcej szczegółowych informacji prezentujemy w Raporcie pdf (załączonym poniżej). Zapraszamy także do lektury komentarza eksperckiego prof. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Grupy BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy oraz w sekcji Analizy rynkowe BIK.