Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce - Newsletter kredytowy BIK (dane czerwiec 2022 r.)

W czerwcu 2022 r., w porównaniu do czerwca 2021 r., banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu liczbowym:

 • o (+29,3%) więcej kredytów ratalnych,
 • o (-55,1%) mniej kredytów mieszkaniowych,
 • o (-33,6%) mniej limitów na kartach kredytowych,
 • oraz o (-1,3%) mniej kredytów gotówkowych.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość wszystkich produktów kredytowych.

 • o (-52,4%) spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych
 • o (-24,3%) spadła wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych.

W pierwszym półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały:

 • karty kredytowe (-33,8%, -18,1%) oraz kredyty mieszkaniowe (-32,3%, -25,1%).

Dodatnie dynamiki i liczbowe i wartościowe zanotowano w przypadku:

 • kredytów ratalnych (+26,1%, +3,3%) oraz kredytów gotówkowych (+3,8%, +1,2%).

Czerwcowy odczyt BIK Indeksów Jakości wyniósł: dla kredytów gotówkowych 4,02%, kart kredytowych 3,48%, kredytów ratalnych 1,14%, zaś kredytów mieszkaniowych 0,68%.

 • Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się więc nadal kredyty gotówkowe, a najniższym kredyty mieszkaniowe.

W czerwcu 2022 r. w porównaniu do maja 2022 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość wszystkich czterech Indeksów: kredytów gotówkowych (+0,07), kart kredytowych (+0,07), mieszkaniowych (+0,03) kredytów ratalnych (+0,01).

W ujęciu rocznym, czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.,:

 • pogorszyła się (wzrosła) wartość dwóch Indeksów jakości: kart kredytowych (+0,24) i kredytów mieszkaniowych (+0,12),
 • polepszyła się (spadła) wartość również dwóch Indeksów jakości: kredytów gotówkowych (-0,42) oraz kredytów ratalnych (-0,04).

Więcej informacji na temat odczytów czerwcowych znajduje się w Raporcie pdf (załączonym poniżej). Zapraszamy także do lektury informacji prasowej nt. oceny sytuacji na rynku kredytowym po I półroczu 2022 r. 

Załączniki