Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce - Newsletter kredytowy BIK (dane kwiecień 2022 r.)

W kwietniu 2022 r., w porównaniu do kwietnia 2021 r., banki i SKOK-i udzieliły: 

W ujęciu liczbowym:

  • więcej kredytów ratalnych o (4,5%) oraz gotówkowych o (+3,9%).
  • mniej o (-38,7%) kredytów mieszkaniowych oraz limitów na kartach kredytowych (-33,6%).

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość we wszystkich produktach kredytowych.

  • najwięcej, o (-32,5%), spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych oraz przyznanych limitów na kartach kredytowych o (-17,1%).
  • wartość kredytów ratalnych spadła o (-1,6%), a gotówkowych o (-0,9%).

W porównaniu do marca 2022 r. w kwietniu 2022 r. banki udzieliły mniej i na niższą wartość wszystkich produktów kredytowych.
Najwyższy miesięczny spadek odnotowały kredyty ratalne: (-29,1%) w ujęciu liczbowym i (-22,2%) w wartościowym oraz kredyty mieszkaniowe (-18,1%) oraz (-16,3%).

W pierwszych czterech miesiącach 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

  • ujemne dynamiki w obu ujęciach odnotowały karty kredytowe (-35,3% i -17,0%) oraz kredyty mieszkaniowe (-24,8% i -15,5%).
  • dodatnie dynamiki wystąpiły w kredytach ratalnych (+15,0% i +2,9%) oraz kredytach gotówkowych (+6,2% i +3,4%).

➡ Więcej szczegółowych danych zamieściliśmy w załączonym poniżej Newsletterze Kredytowym BIK (pdf). Polecamy także ekspercki komentarz głównego analityka BIK, prof. Waldemara Rogowskiego w informacji prasowej.

Załączniki