Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce - Newsletter kredytowy BIK (dane lipiec 2022 r.)

W lipcu 2022 r., w porównaniu do lipca 2021 r., banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu liczbowym więcej tylko kredytów ratalnych o (+27,4%). Natomiast spadki liczbowe odnotowały:

 • kredyty mieszkaniowe (-62,7%),
 • limity na kartach kredytowych (-25,7%)
 • i kredyty gotówkowe (-8,9%).

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość we wszystkich produktach kredytowych:

 • kredytów mieszkaniowych (-62,5%),
 • limitów na kartach kredytowych (-15,3%),
 • kredytów gotówkowych (-9,9%)
 • i ratalnych (-1,6%).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

 • Ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały kredyty mieszkaniowe (-36,7%, -30,8%) oraz karty kredytowe (-32,6%, -17,6%).
 • Dodatnie dynamiki liczbowe i wartościowe zanotowały kredyty ratalne (+27,2%, +3,0%).
 • O (+1,5%) więcej udzielono kredytów gotówkowych, jednak na kwotę o (-0,6%) niższą.

Lipcowy odczyt Indeksów jakości wyniósł:

 • dla kredytów gotówkowych 4,27%,
 • kart kredytowych 3,69%,
 • kredytów ratalnych 1,25%,
 • a kredytów mieszkaniowych 0,78%.

Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się więc nadal kredyty gotówkowe, a najniższym kredyty mieszkaniowe.

W ujęciu rocznym: lipiec 2022 r. do lipca 2021 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość trzech Indeksów jakości:

 • kart kredytowych (+0,53),
 • mieszkaniowych (+0,20)
 • oraz kredytów ratalnych (+0,08).

Polepszyła się (spadła) wartość jedynie Indeksu jakości kredytów gotówkowych (-0,11).

Więcej szczegółów na temat lipcowych odczytów prezentujemy w Raporcie pdf (załączonym poniżej). Zapraszamy także do lektury informacji prasowej z ciekawym komentarzem eksperckim prof. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka BIK.

Załączniki