facebook web

Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Polecenie zapłaty pomaga utrzymać finansową dyscyplinę

BIG InfoMonitor
Polecenie zapłaty właśnie skończyło 18 lat, ale pomimo dojrzałego wieku, wciąż nie wpisało się w świadomość Polaków. O rozwiązaniu, którego celem jest pilnowanie naszych płatności, pamięta zaledwie 3 proc. opłacających rachunki - wynika z badań. ...
Więcej

Październikowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeks - Popy­tu na Kredy­ty Konsump­cyj­ne (BIK Indeks - PKK), który infor­mu­je o rocz­nej dyna­mi­ce warto­ści wnio­sko­wa­nych kredy­tów konsump­cyj­nych, wynio­sła -2,4% w paździer­ni­ku 2015 r. Ozna­cza to, że w paździer­ni­ku 2015 r., w prze­li­cze­niu na dzień robo­czy, banki i SKOK-i prze­sła­ły do BIK zapy­ta­nia o kredy­ty konsump­cyj­ne na kwotę niższą...
Więcej

BIG InfoMonitor: 800 tys. osób nie zapłaciło rachunków na 3 mld zł

BIG InfoMonitor
Polacy mają co miesiąc do zapłacenia rachunki średnio na ponad 720 zł. Zawsze wszystko na czas reguluje jednak niewiele ponad połowa – wynika z badania BIG InfoMonitor. Reszta nie opłaca terminowo rachunków, nie z braku pieniędzy, ale głównie przez niefrasobliwość, bałaganiarstwo i zapomnienie. ...
Więcej

Rozwód jednym z poważniejszych powodów upadłości konsumenckiej

BIG InfoMonitor
Od początku roku do końca września ponad 1300 osób ogłosiło upadłość konsumencką. Wśród składających wnioski dominują osoby tuż po rozwodzie lub w trakcie rozwodu oraz bezrobotni i emeryci. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że utrzymuje się zainteresowanie Polaków upadłością konsumencką. ...
Więcej

Przeciętny dług czynszowy przekracza 14 tys. zł

BIG InfoMonitor
Niemal 101 mln zł wynosi już wartość zaległych opłat czynszowych zgłoszonych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. To ponad sześciokrotnie więcej niż rok temu. Z każdym miesiącem przybywa zakładów komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i firm administrujących nieruchomościami sięgających po ten sposób nacisku na niepłacących lokatorów. ...
Więcej

Coraz więcej Polaków pyta: Jaki jest mój BIK?

Biuro Informacji Kredytowej
48% Polaków posiada co najmniej jedno zobowiązanie kredytowe, czyli ponad 15 mln osób buduje już swoją historię kredytową. W praktyce oznacza to, że informacje na temat ich zobowiązań kredytowych oraz terminowości ich spłaty są regularnie przekazywane do BIK przez banki, SKOK-i oraz inne instytucje udzielające kredytów konsumpcyjnych. ...
Więcej