facebook web

Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

Biuro Informacji Kredytowej
W lutym 2020 r., w porównaniu do lutego 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o -3,9%, natomiast w ujęciu liczbowym, odnotowano wzrost liczby udzielonych pożyczek o +2,6%. Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w lutym br. 534 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 223,5 tys. w ujęciu liczbowym.
Więcej

Komunikat BIK: uwzględnianie w Bazie BIK odroczenia (zawieszenia) spłaty rat oferowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19

Biuro Informacji Kredytowej
Fakt skorzystania przez klienta z „wakacji kredytowych” nie będzie miał negatywnego wpływu na historię kredytową klienta w BIK, nie obniży też Scoringu BIK.
Więcej

Kredyt Trendy - raport BIK za rok 2019

Biuro Informacji Kredytowej
Polecamy uwadze cykliczną publikację BIK: Kredyt Trendy za rok 2019, a w Raporcie: pogłębione analizy, obserwacje i komentarze ekspertów BIK z obszaru Business Intelligence. Prezentujemy obraz rynku kredytowego i pożyczkowego w Polsce, omawiamy ciekawe zjawiska zachodzące w segmentach dot. osób prywatnych i mikroprzedsiębiorstw.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Biuro Informacji Kredytowej
W lutym 2020 r., w porównaniu do lutego 2019 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytów mieszkaniowych (+29,0%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+0,4%). W przypadku pozostałych dwóch produktów kredytowych w ujęciu wartościowym udzielono niższą wartość w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku tj.: kart kredytowych (-14,6%) i limitów kredytowych (-10,9%). Podobną tendencję obserwujemy w ujęciu liczbowym, w stosunku do lutego 2019 r. odnotowano wysoki wzrost udzielonych kredytów mieszkaniowych (+17,7%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+4,9%). Kart kredytowych przyznano o (-21,7%) mniej, a limitów kredytowych (-16,7%) mniej, niż w lutym 2019 r. W okresie styczeń - luty 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 1,09 mln kredytów konsumpcyjnych na kwotę 13,4 mld zł, zaś mieszkaniowych 38,5 tys. na kwotę 11,0 mld zł.
Więcej

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w lutym 2020 r. (+27,7%)

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Drugi w tym roku - lutowy odczyt Indeksu wyniósł +27,7%, co oznacza, że w lutym 2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 27,7% w porównaniu z lutym 2019 r.
Więcej

Wykres dnia BIK: Wysokokwotowe kredyty gotówkowe, udzielone na dłuższe okresy - spłacane dużo szybciej

Biuro Informacji Kredytowej
Bank, udzielając kredytu, dokonuje analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy, czyli możliwości spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Bank przede wszystkim porównuje dochody i wydatki danej osoby lub gospodarstwa domowego w skali miesiąca, aby stwierdzić wysokość nadwyżki, jaka pozostanie i może posłużyć do spłaty nowego kredytu. ...
Więcej