facebook web

Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Ochrona przed wyłudzeniem kredytu - Alerty BIK

Biuro Informacji Kredytowej
Warto mieć świadomość, jak chronić swoje dane i jak zmniejszyć ryzyko ich utraty, by nie stanąć przed koniecznością spłaty cudzego długu. Można zadziałać prewencyjnie - na polskim rynku jest narzędzie zapewniające ochronę - Alert BIK ostrzeże, gdy ktoś będzie próbował wziąć kredyt na nasze dane. ...
Więcej

W stolicy i Elblągu największe długi lokatorskie

BIG InfoMonitor
Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor, obecnie informacje gospodarcze o zaległościach czynszowych lokatorów i firm przekraczają 130 mln zł[1]. Patrząc wyłącznie na miasta, najwięcej osób z czynszowym długiem zamieszkuje Warszawę. ...
Więcej

Spada liczba poręczycieli

Biuro Informacji Kredytowej
Z analizy eksperckiej BIK wynika, że obecnie w Polsce 398 tys. osób udzieliło poręczenia 328 tys. kredytów. Jest to ponad 80 tys. mniej osób i ponad 60 tys. mniej kredytów w porównaniu z danymi na koniec I półrocza 2015 r. Najczęściej poręczane są kredyty konsumpcyjne – 86% wszystkich poręczeń. ...
Więcej

Biuro Informacji Kredytowej partnerem projektu Kapitalni.org

Biuro Informacji Kredytowej
Kapitalni.org to platforma edukacyjna, której celem jest nie tylko dostarczenie użytkownikom wiedzy o szeroko pojętych finansach w przyjaznej formie, ale także jej weryfikacja i stałe mierzenie postępów. ...
Więcej

Lipcowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Lipiec był kolej­nym, trze­cim po czerw­cu miesią­cem w br., w którym klien­ci zawnio­sko­wa­li o mniej­szą wartość kredy­tów miesz­ka­nio­wych niż rok wcze­śniej - wartość BIK Indek­su - Popy­tu na Kredy­ty Miesz­ka­nio­we wynio­sła -9,5%. ...
Więcej

Zdarza nam się sprawdzać historię konta swojego partnera

BIG InfoMonitor
Mężczyźni więcej zarabiają, a kobiety są skore do ukrywania wydatków i mają częściej dostęp do konta swojego partnera. Obojgu płci bardziej niż partnerowi wydaje się, że są odpowiedzialne za opłacanie miesięcznych zobowiązań. ...
Więcej