Newsletter - mikrofirmy

Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (wrzesień 2021 r.)

We wrześniu 2021 r., w porównaniu do września 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+15,9%), jak i wartościowym (+21,5%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+31,0%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, o (+16,0%) więcej kredytów obrotowych oraz mniej o (-23,8%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do września 2020 r. wartość udzielonych w we wrześniu 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (+30,2%), kredytów obrotowych o (+18,0%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (12,2%).
Czytaj