Newsletter - mikrofirmy

Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (październik 2022 r.)

W październiku 2022 r., w porównaniu do października 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-24,2%), jak i wartościowym (-20,6%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-47,6%) mniej kredytów inwestycyjnych, o (-21,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-19,1%) w rachunku bieżącym. Dynamika wartości również była ujemna i wyniosła w kredyachw inwestycyjnych (-58,4%), kredytach obrotowych (-15,7%), a w rachunku bieżącym (-0,6%).
Czytaj