Newsletter - mikrofirmy

Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (kwiecień 2023 r.)

W kwietniu 2023 r., w porównaniu do kwietnia 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+10,6%), jak i wartościowym (+6,1%). Banki przyznały mniej (-28,6%) tylko kredytów inwestycyjnych, natomiast udzieliły więcej kredytów w rachunku bieżącym (+17,6%) oraz o (+7,4%) kredytów obrotowych. W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały również tylko kredyty inwestycyjne (-27,8%). Natomiast wzrosła wartość udzielonych kredytów w rachunku bieżącym (+22,5%) oraz kredytów obrotowych (+7,1%).
Czytaj