facebook web

Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Zatory płatnicze dają się firmom we znaki nawet w dobrej sytuacji gospodarczej

BIG InfoMonitor
Przeciętna kwota przeterminowanych o ponad 60 dni należności wynosi 41,6 tys. zł. Opóźnienia w płatnościach w największym stopniu dotyczą mikroprzedsiębiorstw oraz firm  działających w branży budowlanej i produkcyjnej - wynika z najnowszej, 29. ...
Więcej

BIG InfoMonitor: W tym roku 20 tys. osób sprawdziło czy nie są dłużnikami

BIG InfoMonitor
Dzień bez Długów to okazja do zastanowienia się nad swoimi wydatkami i historią finansową. Zapominasz o płaceniu rachunków? Brałeś kiedyś kredyt, którego nie spłaciłeś terminowo? Sprawdź, jaki pozostawiłeś po sobie ślad. ...
Więcej

Polecenie zapłaty pomaga utrzymać finansową dyscyplinę

BIG InfoMonitor
Polecenie zapłaty właśnie skończyło 18 lat, ale pomimo dojrzałego wieku, wciąż nie wpisało się w świadomość Polaków. O rozwiązaniu, którego celem jest pilnowanie naszych płatności, pamięta zaledwie 3 proc. opłacających rachunki - wynika z badań. ...
Więcej

Październikowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeks - Popy­tu na Kredy­ty Konsump­cyj­ne (BIK Indeks - PKK), który infor­mu­je o rocz­nej dyna­mi­ce warto­ści wnio­sko­wa­nych kredy­tów konsump­cyj­nych, wynio­sła -2,4% w paździer­ni­ku 2015 r. Ozna­cza to, że w paździer­ni­ku 2015 r., w prze­li­cze­niu na dzień robo­czy, banki i SKOK-i prze­sła­ły do BIK zapy­ta­nia o kredy­ty konsump­cyj­ne na kwotę niższą...
Więcej

BIG InfoMonitor: 800 tys. osób nie zapłaciło rachunków na 3 mld zł

BIG InfoMonitor
Polacy mają co miesiąc do zapłacenia rachunki średnio na ponad 720 zł. Zawsze wszystko na czas reguluje jednak niewiele ponad połowa – wynika z badania BIG InfoMonitor. Reszta nie opłaca terminowo rachunków, nie z braku pieniędzy, ale głównie przez niefrasobliwość, bałaganiarstwo i zapomnienie. ...
Więcej

Rozwód jednym z poważniejszych powodów upadłości konsumenckiej

BIG InfoMonitor
Od początku roku do końca września ponad 1300 osób ogłosiło upadłość konsumencką. Wśród składających wnioski dominują osoby tuż po rozwodzie lub w trakcie rozwodu oraz bezrobotni i emeryci. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że utrzymuje się zainteresowanie Polaków upadłością konsumencką. ...
Więcej