facebook web

Wykres Dnia BIK - Nowi klienci na rynku kredytowo-pożyczkowym

Co roku na rynek kredytowy wchodzi ponad 600 tys. nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie zaciągali kredytu bankowego. W latach 2015–2017 było to odpowiednio: 619 tys., 625 tys. i 625 tys. osób. Na rok 2018 prognozujemy 611 tys. nowych klientów.
Jeżeli chodzi o rynek pożyczkowy to w okresie 2015–2017 r. nowych klientów było odpowiednio: 46 tys., 35 tys. i 45 tys. osób. Na 2018 r. prognozujemy, że na rynek pożyczkowy wejdzie 56 tys. nowych klientów.

2019_01_02_Wykres dnia.jpg
W okresie 10.2017–09.2018 najwięcej nowych klientów zarówno kredytowych, jak i pożyczkowych było w wieku 20–27 lat. W sektorze  bankowym nowych kredytobiorców w wieku 20–27 lat było łącznie 286,1 tys. osób (47%). Wśród nich najwięcej było 21-latków, stanowili oni 6,5% nowych klientów.
Na rynku pożyczkowym w okresie 10.2017–09.2018 pojawiło się 52 379 nowych pożyczkobiorców, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 20–27 lat – 27 209 osób (52%). Najwięcej nowych pożyczkobiorców było w tym okresie w wieku 21 lat – 14% ogółu nowych pożyczkobiorców.

Załączniki


Alina Stahl
Rzecznik prasowy BIK
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4180 + 48 512 164 476 alina.stahl@bik.pl
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl