facebook web

Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Ponad pół miliona młodych Polek i Polaków posiada kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Prawie co piąty młody (16%) w wieku 18-24 lat posiada kredyt. Z danych BIK za rok 2015 wynika, że grupa 560 tys. młodych kredytobiorców posiada 938,8 tysięcy kredytów. Osoby te mają do spłaty 6,2 mld złotych. ...
Więcej

Tańsze pożyczki pomogą dłużnikom?

BIG InfoMonitor
Dzięki zmianie prawa regulującego działanie firm pożyczkowych, spadły koszty pożyczek i opłaty za windykację. Niewykluczone, że w efekcie obniżą się też zaległości związane z niespłacaniem pożyczek, które obecnie w BIG InfoMonitor wynoszą ponad 2,7 mld zł i stanowią 16 proc. długów, za które osoby fizyczne zostały wpisane do rejestru dłużników. ...
Więcej

Uwolnij się od dłużnika i odzyskaj pieniądze

BIG InfoMonitor
Niepłacenie w polskim biznesie to rzecz powszechna. Z raportu BIG InfoMonitor na temat zatorów płatniczych wynika, że prawie co druga firma ma problem z uzyskaniem od kontrahentów pieniędzy za swoje usługi. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej
W najnowszym wydaniu Raportu m.in. m.in.: o kredytobiorcach obsługujących 10 i więcej kredytów, o wzroście zadłużenia w kredytach konsumpcyjnych przy mniejszej liczbie kredytobiorców, o kredytobiorcach walutowych, którzy dzielnie znieśli osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego ze stycznia 2015 r. Rok 2015, mimo rekordowo niskich stóp procentowych i korzystnych trendów...
Więcej

Lutowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Według danych BIK za luty 2016, zmniejszyła się wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych: BIK Indeks – PKK wyniósł -3,8%. Z kolei zapytania o kredyty mieszkaniowe wzrosły: BIK Indeks – PKM wyniósł +4,9% w lutym 2016 r., co może stanowić dobry prognostyk dobrych wyników sprzedaży tych kredytów w 1 kw. ...
Więcej

Kobiety aktywne na rynku kredytów

Biuro Informacji Kredytowej
Jak wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej, Polki zaciągają kredyty we właściwym dla tego rodzaju aktywności wieku, na cele związane z dobrem i komfortem życia rodziny, a także lepiej niż mężczyźni je spłacają.  Ciekawe jest także to, że prawie 1/4 wartości łącznej kwoty kredytów Polek przypada na mieszkanki województwa mazowieckiego. ...
Więcej