BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w październiku 2019 r. (+18,1%)

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Najnowszy październikowy odczyt Indeksu wyniósł (+18,1%), co oznacza, że w październiku 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe, na kwotę wyższą o 18,1% w porównaniu z październikiem 2018 r.

W październiku 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 39,13 tys. klientów w porównaniu do 36,32 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o 7,8%. Warto odnotować, że we wrześniu br. takich klientów było 35,8 tys., czyli o 9,3% mniej niż w październiku 2019 r. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w październiku 2019 r. wyniosła 282,9 tys. zł.

- Październikowa wartość indeksu jest o 2,1 p.p. wyższa od wartości z września br. (+16,0%).
W porównaniu do października zeszłego roku, tegoroczna wartość indeksu w październiku jest o 1,1 p.p. niższa i wynosi (+17,1%).

Na obecną wartość indeksu na poziomie (+18,1%,) wpływa zarówno wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt, jak i wzrost o 9,6%, w okresie październik 2019 r. - październik 2018 średniej wartości wnioskowanego kredytu - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Nadal utrzymuje się wysoki popyt na finasowanie nieruchomości kredytem bankowym. W dziesięciu miesiącach 2019 r. łącznie 385,39 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 21,6 tys., czyli o 5,9% – dodaje prof. Rogowski.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

 

Metodyka indeksu:

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe
na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc.

Załączniki