facebook web

Biuro prasowe Grupy BIK

Informacje prasowe

Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy (wrzesień 2020 r.)

Biuro Informacji Kredytowej
We wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-26,3%), jak i wartościowym (-17,8%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-34,7%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-21,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-9,3%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych we wrześniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-22,8%), kredytów w rachunku bieżącym (-17,3%) oraz obrotowych (-11,4%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Biuro Informacji Kredytowej
We wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-21,6%) mniej kart kredytowych, udzieliły o (-23,3%) mniej kredytów gotówkowych i o (-5,1%) mniej kredytów mieszkaniowych. Pozytywny wyjątek stanowią kredyty ratalne, których udzielono o (+7,1%) więcej niż rok temu we wrześniu. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (-20,8%) mniej limitów kartowych niż przed rokiem. Spadła także wartość udzielonych we wrześniu 2020 r. kredytów gotówkowych o (-22,8%), a kredytów mieszkaniowych o (-2,5%). Dodatnia dynamika dotyczy jedynie kredytów ratalnych – wzrost o (+17,2%). W dziewięciu pierwszych miesiącach 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 2,068 mln kredytów gotówkowych (-30,5%) na kwotę 38,577 mld zł (-31,8%) oraz 2,491 mln kredytów ratalnych (+1,4%) na kwotę 10,745 mld zł (+0,8%), zaś kredytów mieszkaniowych 160,1 tys. (-11,1%) na kwotę 46,166 mld zł (-5,4%).
Więcej

BIK: skuteczna edukacja finansowa nawet w pandemii - platforma grywalizacyjna Score Hunter

Biuro Informacji Kredytowej
Wraz z postępującą sytuacją epidemiczną, model kształcenia na odległość, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, zdaje się ugruntowywać. W opinii ponad połowy ankietowanych studentów polskich uczelni, nauka online nie zapewnia jednak tej samej jakości, co tradycyjna. Zdania co do dalszej nauki w formule zdalnej są podzielone – ma ona 39% zwolenników i równocześnie 41% przeciwników, a 20% respondentów jeszcze nie wyrobiło swojej opinii. Nieuniknione jest zatem włączanie dodatkowych narzędzi, które zrekompensują brak zajęć praktycznych i warsztatowych. Chodzi o grywalizację – sprawdzoną metodę, która oprócz możliwości zdobywania wiedzy, pozwala uczestnikom na jej testowanie, mierzenie się z konkretnymi wyzwaniami i doświadczanie. Formą e-szkolenia, w którym studenci pokonując specjalne misje, zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu wiarygodności kredytowej i ochrony przed wyłudzeniem, jest Score Hunter - platforma edukacyjna przygotowana przez BIK.
Więcej

Subskrypcja materiałów prasowych i eksperckich Grupy BIK

Subskrybuj

Publikacje Grupy BIK

Newsletter - klienci indywidulani

Czytaj

Newsletter - mikrofirmy

Czytaj

Newsletter o rynku pożyczkowym

Czytaj

Kredyt Trendy

Czytaj

Materiały wideo

Waldemar Rogowski_Wrześniowa sprzedaż kredytów

Zobacz więcej

Grupa BIK w social media