facebook web

Newsletter Kredytowy BIK

Newsletter Kredytowy BIK to unikatowe informacje podsumowujące co miesiąc cały rynek kredytowy w Polsce. Zawiera statystyki z aktualnego stanu baz BIK, które opierają się na danych przekazywanych do BIK przez instytucje finansowe (banki komercyjne i spółdzielcze oraz SKOK-i).

Dane, w tym indeksy i wykresy, zaprezentowane są w czytelnej i spójnej formie oraz wzbogacone syntetycznym komentarzem eksperckim. Jest to wiarygodny materiał analiztyczny opracowany przez zespół analityków Departamentu Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej.

Newsletter kredytowy BIK, lipiec 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W czerwcu 2017 r., w ujęciu liczbowym w porównaniu do roku poprzedniego udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i przyznano więcej limitów kredytowych w kontach osobistych. W ujęciu wartościowym, oprócz wymienionych produktów, wzrost nastąpił także w przypadku kwoty przyznanych limitów w kartach kredytowych. ...
Czytaj

Newsletter kredytowy BIK, czerwiec 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W maju 2017 r., w porównaniu do maja 2016 r., w ujęciu wartościowym udzielono więcej każdego rodzaju kredytów dla klientów indywidualnych. W ujęciu liczbowym wzrosty sprzedaży odnotowano w kredytach mieszkaniowych i limitach kredytowych w kontach osobistych, natomiast spadki w kredytach konsumpcyjnych i kartach kredytowych. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, maj 2017 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W kwietniu 2017 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., udzielono znacznie mniej kredytów konsumpcyjnych (-8,1%), mieszkaniowych (-12,8%) i limitów kredytowych (-19,8%) oraz wydano dużo mniej kart kredytowych (-18%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, kwiecień 2017. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce W marcu 2017 r., w porównaniu z marcem roku poprzedniego, udzielono o 1,5% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 10,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 16,6% i na kwotę wyższą o 27,2%. ...
Więcej

Nr 25, kwiecień 2017 r.

W bieżącym Newsletterze kredytowym BIK porównujemy sprzedaż z lutego 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w zakresie kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych i kredytów mieszkaniowych. ...
Więcej

Nr 24, marzec 2017 r.

W najnowszym Newsletterze kredytowym BIK porównujemy styczniową sprzedaż z 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w zakresie kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych i kredytów mieszkaniowych. ...
Więcej