facebook web

Newsletter Kredytowy BIK

Newsletter Kredytowy BIK to unikatowe informacje podsumowujące co miesiąc cały rynek kredytowy w Polsce. Zawiera statystyki z aktualnego stanu baz BIK, które opierają się na danych przekazywanych do BIK przez instytucje finansowe (banki komercyjne i spółdzielcze oraz SKOK-i).

Dane, w tym indeksy i wykresy, zaprezentowane są w czytelnej i spójnej formie oraz wzbogacone syntetycznym komentarzem eksperckim. Jest to wiarygodny materiał analiztyczny opracowany przez zespół analityków Departamentu Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej.

Newsletter kredytowy BIK, luty 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lutym 2020 r., w porównaniu do lutego 2019 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytów mieszkaniowych (+29,0%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+0,4%). W przypadku pozostałych dwóch produktów kredytowych w ujęciu wartościowym udzielono niższą wartość w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, tj.: kart kredytowych (-14,6%) i limitów...
Czytaj

Newsletter kredytowy BIK, styczeń 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W styczniu 2020 r., w porównaniu do stycznia 2019 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytówmieszkaniowych (+24,3%). W przypadku pozostałych trzech produktów, udzielono ich na niższą wartość w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, tj.: kart kredytowych (-11,7%), limitów kredytowych (-6,0%), kredytów konsumpcyjnych (-1,3%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W grudniu 2019 r., w porównaniu do grudnia 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu wartościowym na wyższą kwotę kredytów mieszkaniowych (+20,4%), limitów kredytowych (+8,1%), kredytów konsumpcyjnych (+4,5%), spadek dotyczył kart kredytowych (-0,8%). W ujęciu liczbowym odnotowano wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych (+12,7%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+5,1%), spadek dotyczył limitów kredytowych (-7,3%) oraz kart kredytowych (-6,9%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, listopad 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W listopadzie 2019 r., w porównaniu do listopada 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu wartościowym wiecej tylko kredytów mieszkaniowych(+9,8%), spadła wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych (-5,0%) i kart kredytowych (-1,4%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, październik 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W październiku 2019 r., w porównaniu do października 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych. Najwyższe wzrosty odnotowały limity kredytowe (+14,7%) oraz kredyty mieszkaniowe (+12,8%), wzrosły również karty kredytowe (+4,2%). Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych spadła o (-2,1%). W ujęciu liczbowym, w stosunku do października 2018 r., odnotowano wzrost sprzedaży kart kredytowych (+16,5%) i kredytów mieszkaniowych (+4,4%), spadek dotyczył zaś limitów kredytowych (-14,3%). Dynamika kredytów konsumpcyjnych pozostała bez zmian. W październiku 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,384 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,979 mld zł.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, wrzesień 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

We wrześniu 2019 r., w porównaniu do września 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły kredytów w ujęciu wartościowym na wyższą kwotę we wszystkich czterech grupach produktowych: najwyższe wzrosty odnotowały kredyty mieszkaniowe (+20,7%) oraz limity kredytowe (+19,4%), kredyty konsumpcyjne wzrosły o (+9,3%), a karty kredytowe o (+11,6%). ...
Więcej