Newsletter - klienci indywidulani

Newsletter kredytowy BIK, maj 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W maju 2021 r., w porównaniu do maja 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej trzech rodzajów produktów kredytowych: o (+63,5%) więcej kredytów gotówkowych, o (+47,8%) kredytów mieszkaniowych oraz o (+10,6%) limitów na kartach kredytowych. Spadek o (-1,5%) odnotowały kredyty ratalne. Natomiast w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość wszystkich produktów kredytowych: o (+87,0%) kredytów gotówkowych, o (+60,0%) kredytów mieszkaniowych, o (+45,7%) limitów kartowych oraz o (+28,9%) kredytów ratalnych.
Czytaj

Newsletter kredytowy BIK, kwiecień 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych: 97,4% więcej kredytów gotówkowych, 60,4% limitów na kartach kredytowych, 32,4% kredytów mieszkaniowych oraz o 24,2% kredytów ratalnych. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, marzec 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W marcu 2021 r., w porównaniu do marca 2020 r., banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, luty 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lutym 2021 r., w porównaniu do lutego 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły mniej dwóch rodzajów kredytów: o 23,7% mniej limitów na kartach kredytowych oraz o 20,8% mniej kredytów gotówkowych. Banki przyznały więcej kredytów ratalnych (+2,5%) oraz kredytów mieszkaniowych (+0,4%). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały mniejszą wartość limitów kartowych (-27,9%) oraz kredytów gotówkowych (-15,7%). Dodatnia dynamika dotyczyła w lutym br. kredytów ratalnych – wzrost o 10,9% oraz kredytów mieszkaniowych – wzrost o +6,7%.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, styczeń 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W styczniu 2021 r., w porównaniu do stycznia 2020 r., banki i SKOK-i udzieliły mniej wszystkich rodzajów produktów kredytowych w ujęciu liczbowym: o (-35,0%) mniej limitów na kartach kredytowych, o (-33,6%) mniej kredytów gotówkowych, o (-11,0%) mniej kredytów mieszkaniowych oraz o (-1,8%) ratalnych.  W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały kredyty na niższe kwoty w trzech...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W grudniu 2020 r., w porównaniu do grudnia 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki: przyznały o 32,7% mniej kart kredytowych, udzieliły o 26,6% mniej kredytów gotówkowych oraz o 8,1% mniej kredytów ratalnych, wzrost odnotowały kredyty mieszkaniowe, których udzielono o 1,7% więcej. ...
Więcej