Newsletter - klienci indywidulani

Newsletter kredytowy BIK, luty 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lutym 2021 r., w porównaniu do lutego 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły mniej dwóch rodzajów kredytów: o 23,7% mniej limitów na kartach kredytowych oraz o 20,8% mniej kredytów gotówkowych. Banki przyznały więcej kredytów ratalnych (+2,5%) oraz kredytów mieszkaniowych (+0,4%). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały mniejszą wartość limitów kartowych (-27,9%) oraz kredytów gotówkowych (-15,7%). Dodatnia dynamika dotyczyła w lutym br. kredytów ratalnych – wzrost o 10,9% oraz kredytów mieszkaniowych – wzrost o +6,7%.
Czytaj

Newsletter kredytowy BIK, styczeń 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W styczniu 2021 r., w porównaniu do stycznia 2020 r., banki i SKOK-i udzieliły mniej wszystkich rodzajów produktów kredytowych w ujęciu liczbowym: o (-35,0%) mniej limitów na kartach kredytowych, o (-33,6%) mniej kredytów gotówkowych, o (-11,0%) mniej kredytów mieszkaniowych oraz o (-1,8%) ratalnych.  W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały kredyty na niższe kwoty w trzech...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W grudniu 2020 r., w porównaniu do grudnia 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki: przyznały o 32,7% mniej kart kredytowych, udzieliły o 26,6% mniej kredytów gotówkowych oraz o 8,1% mniej kredytów ratalnych, wzrost odnotowały kredyty mieszkaniowe, których udzielono o 1,7% więcej. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, listopad 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej dwóch rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-45,2%) mniej kart kredytowych, udzieliły o (-32,1%) mniej kredytów gotówkowych. Wzrost odnotowały kredyty mieszkaniowe, których udzielono o (+7,2%) więcej niż rok temu w listopadzie, więcej było też kredytów ratalnych o (+4,6%). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (-41,5%) mniej limitów kartowych niż przed rokiem. Spadła także wartość udzielonych w listopadzie 2020 r. kredytów gotówkowych o (-28,4%). Dodatnia dynamika dotyczy kredytów mieszkaniowych – wzrost o (+15,4%) oraz kredytów ratalnych o (+5,0%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, październik 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W październiku 2020 r., w porównaniu do października 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu liczbowym: dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych: (-36,4%) mniej kart kredytowych, (-32,1%) mniej kredytów gotówkowych oraz (-3,2%) kredytów mieszkaniowych; pozytywną dynamikę wykazały tylko kredyty ratalne - więcej o (+14,3%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, wrzesień 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

We wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-21,6%) mniej kart kredytowych, udzieliły o (-23,3%) mniej kredytów gotówkowych i o (-5,1%) mniej kredytów mieszkaniowych. Pozytywny wyjątek stanowią kredyty ratalne, których udzielono o (+7,1%) więcej niż rok temu we wrześniu. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (-20,8%) mniej limitów kartowych niż przed rokiem. Spadła także wartość udzielonych we wrześniu 2020 r. kredytów gotówkowych o (-22,8%), a kredytów mieszkaniowych o (-2,5%). Dodatnia dynamika dotyczy jedynie kredytów ratalnych – wzrost o (+17,2%).
Więcej