facebook web

Newsletter - klienci indywidulani

Newsletter kredytowy BIK, sierpień 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W sierpniu 2020 r., w porównaniu do sierpnia 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym przyznano mniej: kart kredytowych (-41,5%), kredytów gotówkowych (-30,1%), kredytów mieszkaniowychi (-21,5%) . ...
Czytaj

Newsletter kredytowy BIK, lipiec 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lipcu 2020 r., w porównaniu do lipca 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów kredytów zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-39,2%) mniej kart kredytowych, o (-32,0%) mniej kredytów gotówkowych oraz o (-22,7%) mniej kredytów mieszkaniowych. Jedyny wzrost odnotowały kredyty ratalne (+1,2%). W ujęciu wartościowym spadki dotyczą limitów w kartach kredytowych (-41,0%), kredytów gotówkowych (-33,6%) oraz mieszkaniowych (-22,6%). Wzrosła jedynie o (5,1%) wartość udzielonych kredytów ratalnych. W okresie styczeń - lipiec 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 1 863,6 mln kredytów ratalnych na kwotę 7,89 mld zł, 1 583,4 mln kredytów gotówkowych na kwotę 29,717 mld zł. Zaś mieszkaniowych 124,7 tys. na kwotę 36,028 mld zł.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, czerwiec 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce.

W czerwcu 2020 r., w porównaniu do czerwca 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej prawie wszystkich rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-41,8%) mniej kart kredytowych, o (-29,9%) mniej kredytów gotówkowych i o (-23,2%) mniej kredytów mieszkaniowych. Pozytywny wyjątek stanowią kredyty ratalne, których udzielono o (+22,3%) więcej niż rok temu w czerwcu. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały mniej limitów kartowych o (-46,8%) niż przed rokiem. W przypadku kredytów gotówkowych wartość udzielonych w czerwcu 2020 r. kredytów była niższa o (-31,9%), a kredytów mieszkaniowych o (-22,0%). Dodatnia dynamika dotyczyła jedynie kredytów ratalnych – wzrost o (+18,9%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, maj 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Niniejszy Newsletter kredytowy BIK, obejmuje kolejny pełen miesiąc pandemiczny. Trzeba zatem przypomnieć dwie ważne uwagi metodyczne: Po pierwsze, należy pamiętać, że kredyty konsumpcyjne oraz karty kredytowe i limity są procesowane bardzo szybko od złożenia wniosku przez klienta lub oferty przez bank. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, kwiecień 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Kwietniowy Newsletter kredytowy BIK to pierwsze podsumowanie wyników sprzedaży, obejmujące pełen miesiąc pandemiczny. W kwietniu 2020 r., w porównaniu do kwietnia 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły mniej wszystkich rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, marzec 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W marcu 2020 r., w porównaniu do marca 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły: na wyższą kwotę kredytów mieszkaniowych (+17,6%), na niższą kwotę - w pozostałych trzech produktach. Wartość spadła w kartach kredytowych o (-47,6%), w kredytach konsumpcyjnych o (-30,7%), a w limitach kredytowych o (-25,8%).  W ujęciu liczbowym, tendencja była taka sama jak w ujęciu wartościowym. ...
Więcej