facebook web

Newsletter Kredytowy BIK

Newsletter Kredytowy BIK to unikatowe informacje podsumowujące co miesiąc cały rynek kredytowy w Polsce. Zawiera statystyki z aktualnego stanu baz BIK, które opierają się na danych przekazywanych do BIK przez instytucje finansowe (banki komercyjne i spółdzielcze oraz SKOK-i).

Dane, w tym indeksy i wykresy, zaprezentowane są w czytelnej i spójnej formie oraz wzbogacone syntetycznym komentarzem eksperckim. Jest to wiarygodny materiał analiztyczny opracowany przez zespół analityków Departamentu Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej.

Nr 25, kwiecień 2017 r.

W bieżącym Newsletterze kredytowym BIK porównujemy sprzedaż z lutego 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w zakresie kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych i kredytów mieszkaniowych. ...
Czytaj

Nr 24, marzec 2017 r.

W najnowszym Newsletterze kredytowym BIK porównujemy styczniową sprzedaż z 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w zakresie kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych i kredytów mieszkaniowych. ...
Więcej

Nr 23, luty 2017 r.

W bieżącym wydaniu Newslettera kredytowego BIK prezentujemy dane za grudzień 2016 r. zestawione z rezultatami z grudnia 2015 r. W grudniu 2016 r., w porównaniu z grudniem roku poprzedniego, udzielono o 7,8% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 8,3%. ...
Więcej

Nr 22, styczeń 2017 r.

W bieżącym wydaniu Newslettera kredytowego BIK prezentujemy dane za listopad 2016 r. zestawione z rezultatami z listopada 2015 r. Listopad 2016 r. okazał się pozytywny pod względem wartości podpisanych umów na kredyty konsumpcyjne i karty kredytowe pomimo spadku liczby podpisanych umów. ...
Więcej

Nr 21, grudzień 2016 r.

W bieżącym wydaniu Newslettera kredytowego BIK prezentujemy analizę wszystkich produktów kredytowych – dane za październik 2016 r. zestawiamy z rezultatami z października roku ubiegłego. Wyniki za w/w okres są następujące: udzielono o 6,0% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 2,3%, wydano o 8,7% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów niższą o 0,7% oraz udzielono mniej o 17,0% kredytów mieszkaniowych na kwotę niższą o 8,6%.
Więcej

Nr 20, listopad 2016 r.

W bieżącym wydaniu Newslettera kredytowego BIK prezentujemy analizę wszystkich produktów kredytowych – dane za wrzesień 2016 r. zestawiamy z rezultatami z września roku ubiegłego. Wyniki za w/w okres są następujące: udzielono o 5,1% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 0,4%, wydano o 15,2% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów niższą o 10,2% oraz udzielono...
Więcej