facebook web

Newsletter Kredytowy BIK

Newsletter Kredytowy BIK to unikatowe informacje podsumowujące co miesiąc cały rynek kredytowy w Polsce. Zawiera statystyki z aktualnego stanu baz BIK, które opierają się na danych przekazywanych do BIK przez instytucje finansowe (banki komercyjne i spółdzielcze oraz SKOK-i).

Dane, w tym indeksy i wykresy, zaprezentowane są w czytelnej i spójnej formie oraz wzbogacone syntetycznym komentarzem eksperckim. Jest to wiarygodny materiał analiztyczny opracowany przez zespół analityków Departamentu Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej.

Newsletter kredytowy BIK, listopad 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Oto najnowsze dane sprzedaży kredytów w Polsce w listopadzie 2018 r., w porównaniu z listopadem 2017 r. W ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych: najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kart kredytowych. ...
Czytaj

Newsletter kredytowy BIK, październik 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W październiku 2018 r., w porównaniu z październikiem 2017 r.: W ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych. : najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+25,6%), przyznane limity na kartach kredytowych wzrosły o (+19,7%), spadła wartość przyznanych limitów w koncie (-7,7%), kwota udzielonych...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, wrzesień 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

We wrześniu 2018 r., w porównaniu z wrześniem 2017 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych. najwyższy wzrost odnotowano w kredytach mieszkaniowych (+23,3%), przyznane limity na kartach kredytowych wzrosły o (+7,1%), kwota udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o (+1,9%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, sierpień 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W sierpniu 2018 r., w porównaniu do sierpnia 2017 r. w ujęciu liczbowym instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz limitów kredytowych. W ujęciu liczbowym najwyższy wzrost dotyczył: kredytów mieszkaniowych (+17,2%) oraz limitów kredytowych (+4,7%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, lipiec 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lipcu 2018 r., w porównaniu do lipca 2017 r. w ujęciu liczbowym instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz przyznały limitów kredytowych. W ujęciu liczbowym, najwyższy wzrost w stosunku do lipca 2017 r. dotyczył kredytów mieszkaniowych (+12,7%) oraz limitów kredytowych (+6,5%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, czerwiec 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W 1-szym półroczu 2018 r. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2017 r.: banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych (+7,8%) i konsumpcyjnych (+5,6%) oraz przyznały więcej limitów kredytowych (+5,8%), najwyższy wzrost wartości udzielonych kredytów odnotowały kredyty mieszkaniowe (+16,7%) oraz kredyty konsumpcyjne (+7,8%), w przypadku limitów kredytowych ich...
Więcej