Newsletter o rynku pożyczkowym

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane kwiecień 2021 r.)

W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą aż o 139,4%. Łączna wartość sprzedaży firm pożyczkowych wyniosła w kwietniu 2021 r. 489 mln zł. Średnia wartość nowo udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2 131 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w kwietniu ub.r. o 12%.
Czytaj

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane marzec 2021 r.)

W marcu 2021 r., w porównaniu do marca 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły więcej pożyczek zarówno w ujęciu liczbowym (+8,1%), jak i wartościowym (+12,5%). Łączna wartość nowo udzielonych pożyczek wyniosła w marcu br. 500 mln zł. ...
Więcej

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane luty 2021 r.)

W lutym 2021 r., w porównaniu do lutego 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek: w ujęciu wartościowym na kwotę niższą o (-11,0%), a w ujęciu liczbowym o (-14,1%) mniej. Łączna sprzedaż firm pożyczkowych wyniosła w lutym 2021 r. 471 mln zł w ujęciu wartościowym. ...
Więcej

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane styczeń 2021 r.)

W styczniu 2021 r. łączna sprzedaż firm pożyczkowych, współpracujących z BIK, wyniosła 471 mln zł. W porównaniu do stycznia 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-19,7%). Średnia wartość udzielonej w styczniu 2021 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 215 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2020 r. o (-3,3%).
Więcej

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W grudniu 2020 r., w porównaniu do grudnia 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o 17,5%, spadek w ujęciu liczbowym wyniósł 9,2%. łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w grudniu 2020 r. 473 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 211,5 tys. w ujęciu liczbowym. ...
Więcej

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-25,1%), spadek w ujęciu liczbowym wyniósł (-15,2%). Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w listopadzie 2020 r. 420 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 187,3 tys. w ujęciu liczbowym. Średnia wartość udzielonej w listopadzie 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 241 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w listopadzie 2019 r. o (-11,6%).
Więcej