Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Niemal dwa razy mniej wydanych kart kredytowych w 2020 r.

Biuro Informacji Kredytowej
Na rynku płatniczym w Polsce jest w czynnym obrocie ponad 6 mln kart kredytowych. Choć w ciągu ostatnich 11 miesięcy wydano ich mniej o niemal połowę w stosunku do 2019 r. to nadal stanowią one bardzo popularny środek płatniczy w Internecie. Od 1 stycznia, chcąc spokojnie robić zakupy online, należy pamiętać o tzw. podwójnym uwierzytelnieniu podczas autoryzacji swojej transakcji. To nowy wymóg bezpieczeństwa obowiązujący od stycznia 2021 r.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy (listopad 2020 r.)

Biuro Informacji Kredytowej
W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom dużo mniej kredytów zarówno w ujęciu liczbowym (-33,3%), jak i wartościowym (-20,8%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-29,5%) mniej kredytów obrotowych o (-27,7%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, oraz o (-24,4%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w listopadzie 2020 r. kredytów w rachunku bieżącym o (-28,2%), obrotowych o (-18,5%) oraz kredytów inwestycyjnych o (-14,6%).
Więcej

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

Biuro Informacji Kredytowej
W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-25,1%), spadek w ujęciu liczbowym wyniósł (-15,2%). Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w listopadzie r. 420 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 187,3 tys. w ujęciu liczbowym.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Biuro Informacji Kredytowej
W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej dwóch rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-45,2%) mniej kart kredytowych, udzieliły o (-32,1%) mniej kredytów gotówkowych. Wzrost odnotowały kredyty mieszkaniowe, których udzielono o (+7,2%) więcej niż rok temu w listopadzie, więcej było też kredytów ratalnych o (+4,6%). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (-41,5%) mniej limitów kartowych niż przed rokiem. Spadła także wartość udzielonych w listopadzie 2020 r. kredytów gotówkowych o (-28,4%). Dodatnia dynamika dotyczy kredytów mieszkaniowych – wzrost o (+15,4%) oraz kredytów ratalnych o (+5,0%).
Więcej

Alerty i Raporty BIK dla klientów Moje ING

ING Bank Śląski we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej udostępnił klientom indywidualnym możliwość zakupu Alertów BIK i Raportów BIK w Moim ING. Alerty i Raporty BIK dostępne w Moim ING pozwalają klientowi na prosty przegląd informacji, które na jego temat znajdują się w BIK oraz na szybkie aktywowanie ostrzeżeń przed wyłudzeniami.
Więcej

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w listopadzie 2020 r. (-4,4%)

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Przedostatni w tym roku, jedenasty odczyt Indeksu wyniósł -4,4%, co oznacza, że w listopadzie 2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 4,4% w porównaniu z listopadem 2019 r.
Więcej