Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

Biuro Informacji Kredytowej
W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-25,1%), spadek w ujęciu liczbowym wyniósł (-15,2%). Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w listopadzie r. 420 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 187,3 tys. w ujęciu liczbowym.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Biuro Informacji Kredytowej
W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej dwóch rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-45,2%) mniej kart kredytowych, udzieliły o (-32,1%) mniej kredytów gotówkowych. Wzrost odnotowały kredyty mieszkaniowe, których udzielono o (+7,2%) więcej niż rok temu w listopadzie, więcej było też kredytów ratalnych o (+4,6%). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (-41,5%) mniej limitów kartowych niż przed rokiem. Spadła także wartość udzielonych w listopadzie 2020 r. kredytów gotówkowych o (-28,4%). Dodatnia dynamika dotyczy kredytów mieszkaniowych – wzrost o (+15,4%) oraz kredytów ratalnych o (+5,0%).
Więcej

Alerty i Raporty BIK dla klientów Moje ING

ING Bank Śląski we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej udostępnił klientom indywidualnym możliwość zakupu Alertów BIK i Raportów BIK w Moim ING. Alerty i Raporty BIK dostępne w Moim ING pozwalają klientowi na prosty przegląd informacji, które na jego temat znajdują się w BIK oraz na szybkie aktywowanie ostrzeżeń przed wyłudzeniami.
Więcej

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w listopadzie 2020 r. (-4,4%)

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Przedostatni w tym roku, jedenasty odczyt Indeksu wyniósł -4,4%, co oznacza, że w listopadzie 2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 4,4% w porównaniu z listopadem 2019 r.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy (październik 2020 r.)

Biuro Informacji Kredytowej
W październiku 2020 r., w porównaniu do października 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-34,7%), jak i wartościowym (-21,9%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-41,5%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-29,0%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-25,8%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w październiku 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-32,5%), obrotowych (-21,0%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (-12,8%).
Więcej

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

Biuro Informacji Kredytowej
W październiku 2020 r., w porównaniu do października 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-32,8%), spadek w ujęciu liczbowym wyniósł (-28,3%). Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w październiku 2020 r. 399 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 170,9 tys. w ujęciu liczbowym. Średnia wartość udzielonej w październiku 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 334 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2019 r. o (-6,3%).
Więcej