Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Lipcowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Lipiec był kolej­nym, trze­cim po czerw­cu miesią­cem w br., w którym klien­ci zawnio­sko­wa­li o mniej­szą wartość kredy­tów miesz­ka­nio­wych niż rok wcze­śniej - wartość BIK Indek­su - Popy­tu na Kredy­ty Miesz­ka­nio­we wynio­sła -9,5%. ...
Więcej

Kredyty mieszkaniowe - aktualne dane Biura Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej
Biuro Informacji Kredytowej przekazuje najbardziej aktualne dane zbiorcze (stan na 31 maja 2016 r.),  dotyczące kredytów mieszkaniowych z akcentem na kredyty walutowe, w tym frankowe, udzielone w okresie od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r. spełniające limit 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę. ...
Więcej

Rejestry kredytowe - stracimy z nimi czy zyskamy?

Biuro Informacji Kredytowej
Czy obsługa klientów indywidulanych korzystających z kredytów  mogłaby odbywać się w dzisiejszych realiach bez sprawnie działających systemów wymiany informacji kredytowej?  Czym jest ów system? Kto i jakie czerpie z niego korzyści? Czy jest to tylko standard polski czy może europejski? I czy w ogóle przysłowiowego Kowalskiego powinno to interesować? Aby zrozumieć podstawowy...
Więcej

Piramida spłacalności kredytów gospodarstw domowych

Biuro Informacji Kredytowej
Analiza BIK dowodzi, że w momencie pojawienia się problemów finansowych, gospodarstwa domowe posiadające czynne zobowiązania kredytowe w pierwszej kolejności opóźniają się ze spłacaniem limitów debetowych i kredytów gotówkowych. ...
Więcej

Analiza BIK: coraz mniej kart kredytowych

Biuro Informacji Kredytowej
W ciągu dwunastu miesięcy, od maja 2015 r. ubyło z rynku ponad 300 tys. rachunków kart kredytowych. Banki oferują karty klientom sprawdzonym, którym przyznać mogą wyższe limity. Limity przyznane w maju br. są wyższe o 9,5% niż przed rokiem. ...
Więcej

Czerwcowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Czerwiec był kolejnym, drugim po maju miesiącem w tym roku, w którym klienci zawnioskowali o mniejszą wartość kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniosła -6,6%. ...
Więcej