Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Portret najbardziej wiarygodnych finansowo Polaków

Biuro Informacji Kredytowej
Osoby posiadające ocenę scoringową stanowiły na koniec sierpnia br. 85% wszystkich aktywnych kredytobiorców. Posiadają one łącznie 483 mld zł zadłużenia do spłaty, co stanowi 90% zadłużenia wszystkich kredytobiorców. ...
Więcej

Świąteczny pośpiech, gorączka zakupów – uważajmy na kradzież dowodu osobistego

Biuro Informacji Kredytowej
Przedświąteczny sezon zakupowy w pełni, o czym świadczy chociażby wzmożony ruch w galeriach handlowych, czy przeciążone serwery sklepów internetowych. Niestety grudzień to również wzmożona aktywność przestępców gotowych wykorzystać nasz pośpiech i nieostrożność – a jak wynika z badania BIK* -  już połowa Polaków obawia się kradzieży dowodu osobistego. ...
Więcej

Listopadowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -0,4% w listopadzie 2015 r. Oznacza to, że w listopadzie 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 0,4% w porównaniu z listopadem 2014...
Więcej

Co 5 Polak doświadczył negatywnej sytuacji związanej z ochroną danych osobowych

Biuro Informacji Kredytowej
Aż 11% Polaków zgubiło swój dowód osobisty, 5% padło ofiarą jego kradzieży, a 3% doświadczyło kradzieży hasła do konta czy skrzynki e-mailowej – wynika z badania BIK*. Skradzioną tożsamość coraz częściej wykorzystują grupy przestępcze, m.in. do wyłudzenia kredytu na nasze dane. ...
Więcej

79% klientów firm pożyczkowych posiada kredyt w banku

Biuro Informacji Kredytowej
Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło analizę mającą na celu sprawdzenie, w jakim stopniu klienci firm pożyczkowych są jednocześnie klientami banków. Okazało się, że 79% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku (stan na 31 sierpnia 2015). ...
Więcej

Październikowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeks - Popy­tu na Kredy­ty Konsump­cyj­ne (BIK Indeks - PKK), który infor­mu­je o rocz­nej dyna­mi­ce warto­ści wnio­sko­wa­nych kredy­tów konsump­cyj­nych, wynio­sła -2,4% w paździer­ni­ku 2015 r. Ozna­cza to, że w paździer­ni­ku 2015 r., w prze­li­cze­niu na dzień robo­czy, banki i SKOK-i prze­sła­ły do BIK zapy­ta­nia o kredy­ty konsump­cyj­ne na kwotę niższą...
Więcej