facebook web

Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2018 r. i podsumowanie roku kredytowego w Polsce

Podsumowując grudzień 2018 r. w porównaniu do grudnia 2017 r., banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w dwóch z czterech grup produktowych.

W ujęciu wartościowym:

  • najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych – wzrost o (+22,5%),
  • wzrost limitów na kartachkredytowych wyniósł (+15,3%).

Spadła natomiast wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych (-1,7%) oraz limitów kredytowych o (-3,5%).

W ujęciu liczbowym odnotowano wzrost sprzedaży trzech produktów kredytowych:

  • najwyższy wzrost dotyczył kart kredytowych (+15,5%),
  • wzrost kredytów mieszkaniowych osiągnął (+14,3%),
  • niewielki wzrost limitów kredytowych (+5,0%).

Spadek odnotowały jedynie kredyty konsumpcyjne (-8,3%).

Analizując cały 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku widzimy, że dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i w wartościowym dotyczą kredytów odpowiednio:

  • mieszkaniowych: (+10,3%) i (+20,1%);
  • kredytów konsumpcyjnych: (+2,8%) i (+6,7%);
  • limitów kredytowych: (+5,6%) i (+0,6%).

Niewielką ujemną dynamikę w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. odnotowała liczba wydawanych kart kredytowych (-0,6%). W ujęciu wartościowym dynamika limitów na kartach kredytowych była już jednak dodatnia (+2,2%).

W całym 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 84,04 mld, zaś mieszkaniowych na kwotę 56,2 mld, co odpowiada prognozom BIK publikowanym w poprzednich wydaniach Newslettera kredytowego.

Więcej na temat sprzedaży i jakości obsługi kredytów w grudniu 2018 r. znajduje się w najnowszym Newsletterze kredytowym BIK (pdf poniżej).

Polecamy Państwa uwadze także informację prasową oraz prezentację z konferencji prasowej BIK z dnia 31.01.2019 r., pod hasłem: „Podsumowanie roku kredytowo-pożyczkowego 2018 r. oraz perspektywy na rok 2019”.

Załączniki