Kredyt Trendy

Raport Kredyt Trendy prezentuje wybrane cechy charakteryzujące polski rynek kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i kart kredytowych. Zawiera on analizy dotyczące portfela kredytowego sektora bankowego (z uwzględnieniem SKOK-ów) oraz firm z sektora pożyczkowego, przeprowadzane w różnych ujęciach i przekrojach.

Raport prezentuje wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie zawartości baz informacyjnych Biura Informacji Kredytowej.

Drodzy Czytelnicy "Kredyt Trendy"

Szanowni Państwo! Wszystkich Czytelników półrocznego wydawnictwa BIK, pt. "Kredyt Trendy" uprzejmie informujemy, że będziemy je publikować w nowym cyklu i nowej szacie graficznej. Trwają prace nad Raportem - najbliższe wydanie planowane jest na podsumowanie roku 2020. ...
Czytaj

Kredyt Trendy - raport BIK za rok 2019

Polecamy uwadze Raport roczny BIK - Kredyt Trendy 2019 r. oraz obserwacje na rynku kredytów dla osób prywatnych i mikroprzedsiębiorstw. Porównania, analizy, komentarze ekspertów z obszaru Business Intelligence BIK dotyczą wszystkich produktów kredytowych na rynku w Polsce, a także pożyczek z segmentu finansowania pozabankowego.
Więcej

Kredyt Trendy - raport BIK za I półrocze 2019 r.

Raport BIK Kredyt Trendy za I półrocze 2019 r. to podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach kredytowych: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport BIK za rok 2018

Raport BIK Kredyt Trendy za rok 2018 to podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach kredytowych: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport 1 pół. 2018 r.

Raport BIK Kredyt Trendy 1 półrocze 2018 zawiera podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym; dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i mikroprzedsiębiorstw. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport 2017 r.

Raport BIK Kredyt Trendy 2017 zawiera podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych, zarówno osób prywatnych, jak i mikroprzedsiębiorstw, oraz w segmencie pozabankowym. ...
Więcej