facebook web

Kredyt Trendy

Raport "Kredyt Trendy" ukazuje się w okresach kwartalnych. Adresowany jest do sektora bankowego – głównie do zarządów banków oraz analityków bankowych, w szczególności z pionów odpowiedzialnych za sprzedaż produktów kredytowych klientom indywidualnym oraz z pionów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Kwartalnik prezentuje wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie zawartości baz informacyjnych Biura Informacji Kredytowej. Analizy te dotyczą portfela kredytowego sektora bankowego (z uwzględnieniem SKOK-ów) i są przeprowadzane w różnych ujęciach i przekrojach.  Charakteryzują go także ciekawe formy ujęcia tematu w ramach komentarzy eksperckich.

Raport prezentuje wybrane cechy charakteryzujące polski rynek kredytów w zakresie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i kart kredytowych. Do stałych elementów biuletynu należą BIK Indeksy Popytu na kredyty konsumpcyjne (BIK Indeks PKK) i mieszkaniowe (BIK Indeks PKM), których odczyty informują o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów, tym samym prognozując wyniki sprzedaży tych kredytów.

Kredyt Trendy, grudzień 2016

Raport kwartalny "Kredyt Trendy" - stan sektora na III kw. 2016 r. ...
Czytaj

Kredyt Trendy, wrzesień 2016

Raport kwartalny "Kredyt Trendy" - stan sektora na II kw. 2016 r. ...
Więcej

Kredyt Trendy, czerwiec 2016

Trwa zapoczątkowany w IV kwartale 2015 r. rosnący trend na rynku kredytów mieszkaniowych. W I kwartale 2016 r. udzielono o 4,5% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Marzec był słabszy, ale silne, nawet dwucyfrowe, wzrosty wystąpiły w kwietniu (danych kwietniowych nie obejmuje ten raport). ...
Więcej

Kredyt Trendy, marzec 2016

Rok 2015, mimo rekordowo niskich stóp procentowych i korzystnych trendów w dochodach realnych ludności, nie przyniósł wyraźnego ożywienia na rynku kredytowym, zwłaszcza dla gospodarstw domowych. Wprawdzie kwota należności banków i SKOK-ów od gospodarstw domowych w trakcie 2015 r. wyraźnie wzrosła (o 7%), ale parametry akcji kredytowej (sprzedaży kredytów) wyglądają skromniej. ...
Więcej

Kredyt Trendy, wrzesień 2015

Banki na całym świecie przywiązują obecnie szczególne znaczenie do wczesnego nawiązania relacji z osobami wkraczającymi w dorosłość. Liczą, że relacje te, z początku niezbyt z natury rzeczy intensywne, będą się rozwijać w miarę ich dorastania. ...
Więcej

Kredyt Trendy, czerwiec 2015

Styczeń i luty na rynku kredytów dla osób prywatnych jest zwykle słaby. Rynek ożywia się w marcu. Tak było też w tym roku. W sumie w I kwartale udzielono zbliżonej liczby kredytów konsumpcyjnych jak w roku poprzednim, ale na kwotę o 8% wyższą. ...
Więcej