facebook web

Kredyt Trendy

Raport Kredyt Trendy prezentuje wybrane cechy charakteryzujące polski rynek kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i kart kredytowych. Zawiera on analizy dotyczące portfela kredytowego sektora bankowego (z uwzględnieniem SKOK-ów) oraz firm z sektora pożyczkowego, przeprowadzane w różnych ujęciach i przekrojach.

Raport prezentuje wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie zawartości baz informacyjnych Biura Informacji Kredytowej.

Kredyt Trendy - raport BIK za rok 2018

Raport BIK Kredyt Trendy za rok 2018 to podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach kredytowych: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym. ...
Czytaj

Kredyt Trendy - raport 1 pół. 2018 r.

Raport BIK Kredyt Trendy 1 półrocze 2018 zawiera podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym; dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i mikroprzedsiębiorstw. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport 2017 r.

Raport BIK Kredyt Trendy 2017 zawiera podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych, zarówno osób prywatnych, jak i mikroprzedsiębiorstw, oraz w segmencie pozabankowym. ...
Więcej

Kredyt Trendy - 1 półrocze 2017 r.

Raport Kredyt Trendy - podsumowanie 1 półrocza 2017 r. w kredytach ...
Więcej

Kredyt Trendy, podsumowanie roku 2016

Raport Kredyt Trendy - IV kw.2016 r. i podsumowanie roku kredytowego w 2016 r. ...
Więcej

Kredyt Trendy, grudzień 2016

Raport kwartalny "Kredyt Trendy" - stan sektora na III kw. 2016 r. ...
Więcej