facebook web

Kredyt Trendy

Raport Kredyt Trendy prezentuje wybrane cechy charakteryzujące polski rynek kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i kart kredytowych. Zawiera on analizy dotyczące portfela kredytowego sektora bankowego (z uwzględnieniem SKOK-ów) oraz firm z sektora pożyczkowego, przeprowadzane w różnych ujęciach i przekrojach.

Raport prezentuje wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie zawartości baz informacyjnych Biura Informacji Kredytowej.

Kredyt Trendy - 1 półrocze 2017 r.

Raport Kredyt Trendy - podsumowanie 1 półrocza 2017 r. w kredytach ...
Czytaj

Kredyt Trendy, podsumowanie roku 2016

Raport Kredyt Trendy - IV kw.2016 r. i podsumowanie roku kredytowego w 2016 r. ...
Więcej

Kredyt Trendy, grudzień 2016

Raport kwartalny "Kredyt Trendy" - stan sektora na III kw. 2016 r. ...
Więcej

Kredyt Trendy, wrzesień 2016

Raport kwartalny "Kredyt Trendy" - stan sektora na II kw. 2016 r. ...
Więcej

Kredyt Trendy, czerwiec 2016

Trwa zapoczątkowany w IV kwartale 2015 r. rosnący trend na rynku kredytów mieszkaniowych. W I kwartale 2016 r. udzielono o 4,5% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Marzec był słabszy, ale silne, nawet dwucyfrowe, wzrosty wystąpiły w kwietniu (danych kwietniowych nie obejmuje ten raport). ...
Więcej

Kredyt Trendy, marzec 2016

Rok 2015, mimo rekordowo niskich stóp procentowych i korzystnych trendów w dochodach realnych ludności, nie przyniósł wyraźnego ożywienia na rynku kredytowym, zwłaszcza dla gospodarstw domowych. Wprawdzie kwota należności banków i SKOK-ów od gospodarstw domowych w trakcie 2015 r. wyraźnie wzrosła (o 7%), ale parametry akcji kredytowej (sprzedaży kredytów) wyglądają skromniej. ...
Więcej