Kredyt Trendy (wydania do marca 2020)

Zapraszamy do bieżącej obserwacji trendów na rynku kredytowo-pożyczkowym w Polsce w sekcji Analizy rynkowe.

Dotychczasowe wydawnictwo „Kredyt Trendy” jest dostępne w ramach archiwum, obejmującego wydania raportów w latach 2016 – 2020.

Kredyt Trendy - raport BIK za rok 2019

Polecamy uwadze Raport roczny BIK - Kredyt Trendy 2019 r. oraz obserwacje na rynku kredytów dla osób prywatnych i mikroprzedsiębiorstw. Porównania, analizy, komentarze ekspertów z obszaru Business Intelligence BIK dotyczą wszystkich produktów kredytowych na rynku w Polsce, a także pożyczek z segmentu finansowania pozabankowego.
Czytaj

Kredyt Trendy - raport BIK za I półrocze 2019 r.

Raport BIK Kredyt Trendy za I półrocze 2019 r. to podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach kredytowych: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport BIK za rok 2018

Raport BIK Kredyt Trendy za rok 2018 to podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach kredytowych: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport 1 pół. 2018 r.

Raport BIK Kredyt Trendy 1 półrocze 2018 zawiera podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych oraz w segmencie pozabankowym; dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i mikroprzedsiębiorstw. ...
Więcej

Kredyt Trendy - raport 2017 r.

Raport BIK Kredyt Trendy 2017 zawiera podsumowanie sytuacji kredytowej we wszystkich segmentach: konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitach w koncie i kartach kredytowych, zarówno osób prywatnych, jak i mikroprzedsiębiorstw, oraz w segmencie pozabankowym. ...
Więcej

Kredyt Trendy - 1 półrocze 2017 r.

Raport Kredyt Trendy - podsumowanie 1 półrocza 2017 r. w kredytach ...
Więcej