facebook web

Informacje prasowe

Filtruj kategorie

Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy (wrzesień 2020 r.)

Biuro Informacji Kredytowej
We wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-26,3%), jak i wartościowym (-17,8%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-34,7%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-21,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-9,3%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych we wrześniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-22,8%), kredytów w rachunku bieżącym (-17,3%) oraz obrotowych (-11,4%).
Więcej

Gastronomia znów na kwarantannie

Biuro Informacji Kredytowej BIG InfoMonitor Grupa BIK
Wraz ze wzrostem liczby zachorowań w ostatnich tygodniach rząd wprowadza kolejne obostrzenia w działalności przedsiębiorców. Tym razem restrykcje, wstępnie przez dwa tygodnie, dotykają m.in. branżę gastronomiczną, która krótko cieszyła się większą swobodą prowadzenia biznesu. Nie pozostanie to bez wpływu na i tak nienajlepszą kondycję jej finansów. Zadłużenie restauratorów systematycznie rośnie, w pierwszy lockdown weszli z 647 mln zł zaległości, teraz mają o ponad 48 mln zł więcej – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Biuro Informacji Kredytowej
We wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-21,6%) mniej kart kredytowych, udzieliły o (-23,3%) mniej kredytów gotówkowych i o (-5,1%) mniej kredytów mieszkaniowych. Pozytywny wyjątek stanowią kredyty ratalne, których udzielono o (+7,1%) więcej niż rok temu we wrześniu. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (-20,8%) mniej limitów kartowych niż przed rokiem. Spadła także wartość udzielonych we wrześniu 2020 r. kredytów gotówkowych o (-22,8%), a kredytów mieszkaniowych o (-2,5%). Dodatnia dynamika dotyczy jedynie kredytów ratalnych – wzrost o (+17,2%). W dziewięciu pierwszych miesiącach 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 2,068 mln kredytów gotówkowych (-30,5%) na kwotę 38,577 mld zł (-31,8%) oraz 2,491 mln kredytów ratalnych (+1,4%) na kwotę 10,745 mld zł (+0,8%), zaś kredytów mieszkaniowych 160,1 tys. (-11,1%) na kwotę 46,166 mld zł (-5,4%).
Więcej

W czasie pandemii ubyło młodych dłużników

BIG InfoMonitor Grupa BIK
Z powodu pandemii wiele osób wchodzących w dorosłość znów znalazło się na garnuszku rodziców, a marzenia o wyrwaniu się w świat musiało odłożyć na później. Choć ucierpiała nauka i życie towarzyskie, badania i dane pokazują, że zyskały relacje rodzinne, a także portfele. Z baz BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że 18-24-latkowie to jedyna grupa wiekowa, która w czasach koronawirusa zmniejszyła zaległości z tytułu nieopłaconych rachunków, kredytów i pożyczek. Ale i tak ma ich 1,19 mld zł.
Więcej

BIK: skuteczna edukacja finansowa nawet w pandemii - platforma grywalizacyjna Score Hunter

Biuro Informacji Kredytowej
Wraz z postępującą sytuacją epidemiczną, model kształcenia na odległość, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, zdaje się ugruntowywać. W opinii ponad połowy ankietowanych studentów polskich uczelni, nauka online nie zapewnia jednak tej samej jakości, co tradycyjna. Zdania co do dalszej nauki w formule zdalnej są podzielone – ma ona 39% zwolenników i równocześnie 41% przeciwników, a 20% respondentów jeszcze nie wyrobiło swojej opinii. Nieuniknione jest zatem włączanie dodatkowych narzędzi, które zrekompensują brak zajęć praktycznych i warsztatowych. Chodzi o grywalizację – sprawdzoną metodę, która oprócz możliwości zdobywania wiedzy, pozwala uczestnikom na jej testowanie, mierzenie się z konkretnymi wyzwaniami i doświadczanie. Formą e-szkolenia, w którym studenci pokonując specjalne misje, zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu wiarygodności kredytowej i ochrony przed wyłudzeniem, jest Score Hunter - platforma edukacyjna przygotowana przez BIK.
Więcej

Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

Biuro Informacji Kredytowej
We wrześniu 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły finansowania na kwotę 368 mln zł, przyznając 164,1 tys. pożyczek. Obecne odczyty, w porównaniu do września 2019 r. wskazują, że w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-34,6%), w ujęciu liczbowym także odnotowały spadek o (-27,2%). Średnia wartość udzielonej we wrześniu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 242 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2019 r. o (-10,1%).
Więcej