W kwietniu 2024 r. pożyczki pozabankowe znowu w górę

W kwietniu 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 196 tys. nowych pożyczek o wartości 1,775 mld zł. Jest to o +267,2% pożyczek więcej oraz na kwotę wyższą o +124,5%, w  porównaniu do kwietnia 2023 r. 
W okresie styczeń – kwiecień 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie zobowiązań na kwotę 6,59 mld zł, co oznacza wzrost o 113,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 4,43 mld zł (+72,4% r/r), pożyczek celowych 1,89 mld zł (+369,6% r/r), a kart i limitów pożyczkowych 0,27 mld zł (+130,9% r/r).

Kwietniowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych (1,775 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w kwietniu udzielono na kwotę 1,19 mld zł (również rekordowo). Największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych (powyżej 5 tys. zł), gdzie dynamika przekroczyła +96% r/r.
Dynamiki sprzedaży pożyczek celowych oraz kart i limitów pożyczkowych są jeszcze wyższe, ale w kwietniu ubiegłego roku firmy pożyczkowe nie przekazywały jeszcze do BIK pełnych informacji o tych produktach, zatem punkt odniesienia jest w tym przypadku zaniżony.

W kwietniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 60,6% stanowiły pożyczki celowe, 38,0% pożyczki gotówkowe oraz 1,4% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 29,0% to pożyczki celowe, 67,0% pożyczki gotówkowe oraz 4,0% karty i limity pożyczkowe.

Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w kwietniu 2024 r. wyniosła 2 615 zł i była o 13,2% wyższa do średniej kwoty udzielonej w kwietniu 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w kwietniu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 712 zł i była o 78,1% niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

***

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na Publikacje BIK oraz w sekcji Analizy rynkowe BIK.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl