Rekordowe wartości udzielonych pożyczek pozabankowych w marcu br.

W marcu 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 189 tys. nowych pożyczek o wartości 1,722 mld zł. W porównaniu do marca 2023 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o +251% więcej pożyczek na kwotę wyższą o +110%.

W I kwartale 2024 roku firmy pożyczkowe udzieliły zobowiązań na kwotę 4,85 mld zł, co oznacza wzrost o 111% w porównaniu z I kwartałem 2023 roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 3,25 mld zł (+70% r/r), pożyczek celowych 1,41 mld zł (+371% r/r), a kart i limitów pożyczkowych 0,2 mld zł (+128% r/r).

- Sektor pożyczek pozabankowych rośnie w szybkim tempie zarówno pod względem liczby, jak i wartości. Marcowa wartość sprzedaży była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w marcu udzielono na również rekordową kwotę 1,14 mld zł. Warto zauważyć, że największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych powyżej 5 tys. zł, gdzie dynamika przekroczyła +90% r/r. Argumentem decydującym o wysokim zainteresowaniu pożyczkami udzielanymi przez firmy pozabankowe może być łatwy i szybki dostęp do finansowania wyjaśnia Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej.

W marcowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 60,6% stanowiły pożyczki celowe, 38,1% pożyczki gotówkowe oraz 1,4% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 29,6% to pożyczki celowe, 66,3% pożyczki gotówkowe oraz 4,1% karty i limity pożyczkowe.

Specyfika polskiego rynku pożyczek pozabankowych pozostaje niezmienna, charakteryzuje ją odmienna struktura liczbowa i wartościowa. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, natomiast pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w marcu 2024 r. wyniosła 2 524 zł i była o 12% wyższa do średniej kwoty udzielonej w marcu 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w marcu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 753 zł i była o 80% niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

***

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na Publikacje BIK oraz w sekcji Analizy rynkowe BIK.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl