O 92 proc. r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w styczniu 2024 r.

O 92% r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w styczniu 2024 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w styczniu 2024 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 92% w porównaniu do stycznia 2023 r.

W styczniu 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 22,58 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,25 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost r/r o 70,3 %. W porównaniu do grudnia 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła jednak o 51,3%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w styczniu 2024 r. 426,88 tys. zł i była wyższa o 23,4% niż w styczniu 2023 r. W porównaniu do grudnia 2023 r. spadła ona jednak o 1,9%.

Potencjalni kredytobiorcy złożyli w styczniu 2024 roku wnioski kredytowe na wartość ponad 90% wyższą niż rok wcześniej. Popyt na kredyty mieszkaniowe wyraźnie wyhamował po zamknięciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jest kilka czynników wpływających na wartość bieżącego odczytu Indeksu.

- Jest kilka czynników wpływających na wartość bieżącego odczytu Indeksu. Pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, która wzrosła z 13,25 tysięcy w styczniu 2023 roku do 22,58 tysięcy w styczniu 2024. Ponad 70% wzrost liczby wnioskujących w porównaniu do stycznia ub.r. jest w dużej mierze efektem ówczesnego „zamrożenia” popytu na kredyty mieszkaniowe w wyniku wysokiego poziomu stóp procentowych, mamy więc efekt niskiej zeszłorocznej bazy. Drugi to spadek o ponad 50% liczby wnioskujących w styczniu 2024 w porównaniu z grudniem 2023 r. Jest to bezpośrednio następstwem zamknięcia przyjmowania wniosków  kredytowych składanych w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2%, który odpowiadał za około połowy akcji kredytowej w II połowie 2023 r.

- Istotnym czynnikiem determinującym poziom Indeksu jest także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do wartości blisko 427 tys. zł – to kwota aż o 1/4 wyższa niż w styczniu 2023 r. Jest ona jednak niższa niż w grudniu ub. roku. Jest to już efekt wniosków bez udziału Programu wsparcia kredytobiorców. Beneficjenci Programu Bezpieczny Kredyt 2% wnioskowali i zaciągali kredyty na wyższą średnią kwotę w porównaniu z kredytobiorcami „rynkowymi” – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Grupy BIK.

BIK Indeks Popytu na Hipoteki sty 2024

Aktualne informacje o rynku kredytowym prezentujemy na stronie Analizy rynkowe oraz w Newsletterze kredytowym BIK.

Załączniki

Sprawdź, na jaki kredyt masz szansę

Analizator kredytowy BIK

Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl