O 2,8% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe - grudniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Pomimo tego, że grudniowy odczyt Indeksu jest nadal dodatni i wynosi 2,8%, to jest on najniższy w całym 2021 r. Wartość Indeksu oznacza, że w grudniu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 2,8% w porównaniu do grudnia 2020 r.

W grudniu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 32,57 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 33,58 tys. rok wcześniej - jest to spadek o 3,0%. W porównaniu do listopada br. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 9,7%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu w grudniu br. wyniosła ponad 340 tys. zł i była wyższa o 10,8% w relacji do wartości z grudnia 2020 r.

- Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która po raz kolejny odnotowała historyczny rekord. W grudniu 2021 r. średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła 340 704 zł i była o 33,25 tys. zł wyższa niż rok temu. Tak wysoka średnia wartość jest bezpośrednio wynikiem coraz wyższych cen nieruchomości.

Na wartość Indeksu negatywnie wpłynął spadek liczby wnioskodawców. W porównaniu do grudnia 2020 r. o kredyt mieszkaniowy  wnioskowało o 1 013 mniej osób. Trzeba jednak pamiętać, że rok temu w grudniu był o jeden dzień pracujący więcej. W grudniu 2021 r. w porównaniu z grudniem 2019 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy była wyższa o 6,3%, pomimo że w grudniu 2019 r. był jeden dzień pracujący mniej niż w grudniu 2021 r. - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Analizując obecną wartość Indeksu należy zaznaczyć, że w kolejnych miesiącach możemy odnotować ujemny odczyt Indeksu, co wiąże się z dwoma czynnikami. Po pierwsze, z wysoką bazą w 2021 r., szczególnie kwot wnioskowanego kredytu. Po drugie, z systematycznym spadkiem liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, które to zjawisko może zostać jeszcze bardziej pogłębione w 2022 r. w wyniku podwyżek stóp procentowych, wzrostu kosztów utrzymania i ewentualnego braku mitygacji tych negatywnych aspektów wzrostem dochodów – dodaje główny analityk BIK.

- Od szczytu w marcu 2021 r. obserwowaliśmy comiesięczny spadek liczby wnioskodawców w ujęciu m/m. Popyt w ujęciu liczby osób wnioskujących o kredyt traci więc zdecydowanie na impecie. Tym, co nadal utrzymuje dodatni odczyt Indeksu, jest przede wszystkim średnia kwota wnioskowanego kredytu, która w ujęciu m/m rośnie już praktycznie nieprzerwanie (z wyjątkiem stycznia 2021) od 18 miesięcy, czyli od czerwca 2020 r. W przypadku stabilizacji lub spadku cen nieruchomości, średnia wartość wnioskowanego kredytu przestanie rosnąć, co przy spadku liczby wnioskodawców spowodowałoby spadek wartości Indeksu w 2022 r. nawet do wartości ujemnych – wyjaśnia prof. Rogowski.

BIK Indeks Popytu gru2021 2022 01 03

Aktualne informacje o rynku kredytowym prezentujemy na stronie Analizy rynkowe oraz w Newsletterze kredytowym BIK.

Metodyka indeksu:

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe
na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc.

 

Załączniki

Oblicz swoje szanse na kredyt

Analizator Kredytowy BIK