BIK Indeksy Popytu na kredyty w marcu 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +9,4% w marcu 2017 r. Oznacza to, że w marcu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 9,4% w porównaniu z marcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 4,2%.

- Marzec okazał się bardzo dobry pod względem popytu na kredyty konsumpcyjne w odniesieniu do stycznia i lutego br. , co jest zjawiskiem sezonowym, ale również w porównaniu do marca ubiegłego roku. Wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych w marcu, w przeliczeniu na dzień roboczy, była o 9,4% wyższa niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę zwiększony popyt na kredyty konsumpcyjne oraz korzystną liczbę dni roboczych w minionym miesiącu, spodziewamy się dobrych wyników sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w marcu br. - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +1,9% w marcu 2017 r. Oznacza to, że w marcu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 1,9% w porównaniu z marcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 16,7%.

- Zgodnie z przewidywaniami w lutym i marcu zaobserwowaliśmy stabilizację popytu na kredyty mieszkaniowe na poziomach zbliżonych do ubiegłego roku. Tylko styczeń br. okazał się wyjątkowy pod względem liczby i wartości złożonych wniosków kredytowych w ramach programu MdM. Pozytywnym jest to że, po rewelacyjnym styczniu, w lutym i marcu łączna wartość wnioskowanych kredytów przewyższała poziomy ubiegłoroczne i należy traktować to jako dobrą zapowiedź wyników sprzedaży kredytów mieszkaniowych za cały 1 kw. 2017 r. - dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na:  www.bik.pl/Publikacje BIK/Newsletter kredytowy

 

Metodyka indeksów:

Wskaźnik BIK Indeks - PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe
na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

Metodyka BIK indeks - PKK oraz BIK Indeks - PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.

Załączniki