BIK Indeks Popytu na Kredyty w listopadzie 2016 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła -9,3% w listopadzie 2016 r. Oznacza to, że w listopadzie 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 9,3% w porównaniu z listopadem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. wynosi +0,1%.

W listopadzie wyraźnie pogorszyła się koniunktura na rynku kredytów mieszkaniowych. O nowe kredyty zawnioskowało łącznie 28,2 tys. osób w porównaniu do średniej liczby 31,7 tys. osób w 2016 r. oraz 33,7 tys. osób w 2015 r. Spadek wartości wnioskowanych kredytów wyniósł -9,3% - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +1,2% w listopadzie 2016 r. Oznacza to, że w listopadzie 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 1,2% w porównaniu z listopadem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. jest ujemna i wynosi -2,1%.

Na rynku kredytów konsumpcyjnych listopad okazał się nieznacznie lepszym miesiącem niż rok wcześniej. Wartość wnioskowanych kredytów była wyższa o 1,2% w porównaniu do listopada 2015 r. oraz identyczna jak średnia miesięczna wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych w 2016 r. – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są w Newsletterze Kredytowym BIK.

Metodyka indeksów:

Wskaźnik BIK Indeks - PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

Metodyka BIK indeks - PKK oraz BIK Indeks - PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.