Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce (Newsletter kredytowy BIK - lipiec 2023 r.)

W lipcu 2023 r., w porównaniu do lipca 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych: 

 • kredytów ratalnych o (+54,4%),
 • kredytów mieszkaniowych (+29,1%),
 • kredytów gotówkowych (+6,9%),
 • oraz kart kredytowych (+5,2%).

Przyznana została wyższa wartość wszystkich produktów kredytowych:

 • kredytów mieszkaniowych (+47,4%),
 • kredytów ratalnych (+22,3%),
 • kredytów gotówkowych (+17,1%),
 • oraz limitów na kartach kredytowych (+10,8%).

W okresie styczeń - lipiec br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły:

 • więcej kredytów ratalnych o (+56,7%),
 • więcej kart kredytowych (+27,6%),
 • oraz więcej o (+6,9%) kredytów gotówkowych,
 • O (-34,4%) spadła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały:

 • o (+31,6%) wyższą wartość limitów na karcie kredytowej,
 • o (+17,7%) wyższą wartość kredytów ratalnych,
 • oraz o (+11,2%) wyższą wartość kredytów gotówkowych,
 • O (-32,4%) spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Lipcowy odczyt BIK Indeksów Jakości wyniósł: dla kredytów gotówkowych 5,19%, kart kredytowych 4,15%, kredytów ratalnych 1,69%, zaś kredytów mieszkaniowych 1,45%.

Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się więc nadal kredyty gotówkowe, a najniższym kredyty mieszkaniowe.

W lipcu 2023 r. w porównaniu do czerwca 2023 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość trzech Indeksów produktowych. Indeks kredytów gotówkowych wzrósł o (+0,14), kredytów mieszkaniowych o (+0,05), kredytów ratalnych (+0,02). Natomiast polepszył się (spadł) Indeks kart kredytowych (-0,02).

***

Więcej szczegółowych analiz i informacji znajdą Państwo w Newsletterze kredytowym BIK (pdf poniżej). Zapraszamy ponadto do zapoznania się z komentarzem eksperckim dr. hab. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Grupy BIK: w informacji prasowej.

 

Załączniki