Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce (Newsletter kredytowy BIK - czerwiec 2023 r.)

W czerwcu 2023 r., w porównaniu do czerwca 2022 r., banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych.

W ujęciu liczbowym było więcej:

  • kredytów ratalnych (+60,3%),
  • kart kredytowych (+16,8%),
  • kredytów gotówkowych (+7,5%)
  • oraz kredytów mieszkaniowych (0,8%).

W ujęciu wartościowym również banki i SKOK-i przyznały:

  • wyższą wartość kredytów ratalnych (+26,3%),
  • limitów na kartach kredytowych (+22,5%),
  • kredytów gotówkowych (+13,7%)
  • oraz kredytów mieszkaniowych (+8,4%).


W pierwszym półroczu br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+57,2%), wydały więcej kart kredytowych
(+31,8%) oraz udzieliły więcej o (+6,9%) kredytów gotówkowych. O (-40,3%) spadła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (+35,7%) wyższą wartość limitów na karcie kredytowej, o (16,9%) udzieliły wyższą wartość kredytów ratalnych oraz o (+10,1%) wyższą wartość kredytów gotówkowych. O (-39,4%) spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Jakość spłat kredytów

Czerwcowy odczyt Indeksów jakości wyniósł: dla kredytów gotówkowych 5,05%, kart kredytowych 4,17%, kredytów ratalnych 1,68%, zaś kredytów mieszkaniowych 1,41%. Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się więc nadal kredyty gotówkowe, a najniższym kredyty mieszkaniowe.

W czerwcu 2023 r. w porównaniu do maja 2023 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość trzech Indeksów produktowych. Indeks kart kredytowych wzrósł o (+0,07), kredytów ratalnych (+0,02), kredytów mieszkaniowych o (+0,01). Natomiast polepszył się (spadł) Indeks kredytów gotówkowych (-0,07).

W ujęciu rocznym: czerwiec 2023 r. do czerwca 2022 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość wszystkich czterech Indeksów jakości: kredytów gotówkowych (+1,02), kart kredytowych (+0,67), kredytów mieszkaniowych (+0,66) oraz ratalnych (+0,55).

Wszystkie cztery indeksy pomimo pogorszenia w przedziałach czasowych 6, 9 oraz 12 miesięcznym nadal pokazują bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. 

***

Szczegółowe dane znajdują się w Newsletterze kredytowym BIK (pdf poniżej). Zapraszamy ponadto do zapoznania się z analizą ekspercką nt. I półrocza 2023 r. na rynku kredytów i pożyczek - więcej: w informacji prasowej z 27.07.2023 r. 

 

Załączniki