Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce (Newsletter kredytowy BIK - maj 2023 r.)

W maju 2023 r., w porównaniu do maja 2022 r. banki i SKOK-i :

  • w ujęciu liczbowym udzieliły więcej kredytów ratalnych (+60,8%), kart kredytowych (+19,7%) oraz kredytów gotówkowych (+5,9%). Spadek (-26,6%) odnotowały kredyty mieszkaniowe,
  • w ujęciu wartościowym przyznały wyższą wartość limitów na kartach kredytowych (+28,2%), kredytów ratalnych (+22,1%) i kredytów gotówkowych (+9,6%). O (-23,1%) spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych.

W pierwszych pięciu miesiącach br. banki i SKOK-i:

  • w ujęciu liczbowym przyznały więcej kredytów ratalnych (+60,0%), kart kredytowych (+34,7%) oraz więcej (+6,6%) kredytów gotówkowych. Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o (-46,3%),
  • w ujęciu wartościowym wzrosła wartość limitów na kartach kredytowych (+38,3%), w kredytach ratalnych (15,5%) i kredytach gotówkowych (+9,1%). Na wartość niższą o (-46,4%) udzielono kredytów mieszkaniowych.

Jakość portfela kredytów w maju 2023 r.

  • Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych wyniósł 1,42%. W ostatnich 12 miesiącach (od maja 2022 r. do maja 2023 r.) jakość portfela pogorszyła się, o czym świadczy wzrost Indeksu o (+0,70 p.p.),
  • Bieżący odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych wyniósł 1,67%,
  • Kilkukrotnie wyższą szkodowością (najwyższą wśród wszystkich grup produktowych) charakteryzują się kredyty gotówkowe. Majowy odczyt Indeksu Jakości dla kredytów gotówkowych wyniósł 5,13%.

Więcej szczegółowych danych oraz komentarz ekspercki do bieżącej sytuacji znajdują się w załączonym poniżej Raporcie pdf oraz w informacji prasowej.

Załączniki