Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce (Newsletter kredytowy BIK - kwiecień 2023 r.)

W kwietniu 2023 r., w porównaniu do kwietnia 2022 r., banki i SKOK-i udzieliły:

  • w ujęciu liczbowym: więcej kredytów ratalnych (+63,9%), kart kredytowych (+31,3%) oraz kredytów gotówkowych (+2,1%). O (-40,3%) mniej kredytów mieszkaniowych;
  • w ujęciu wartościowym: wyższą wartość limitów na kartach kredytowych (+38,9%), kredytów ratalnych (+24,7%) oraz kredytów gotówkowych (+5,6%), natomiast o (-39,2%) niższą wartość kredytów mieszkaniowych.

W pierwszych czterech miesiącach br. banki i SKOK-i udzieliły:

  • w ujęciu liczbowym więcej kredytów ratalnych o (+60,5%), kart kredytowych (+38,9%) oraz (+6,9%) kredytów gotówkowych. Mniej o (-51,1%) kredytów mieszkaniowych;
  • w ujęciu wartościowym: więcej kredytów ratalnych (+13,9%), kredytów gotówkowych (+8,9%) oraz limitów w kartach kredytowych (+41,2%). Spadła natomiast wartość kredytów mieszkaniowych (-51,9%).

Jakość Portfeli Kredytów dla klientów indywidualnych

Kwietniowy odczyt Indeksów jakości wyniósł dla:

  • kredytów gotówkowych 4,85%,
  • kart kredytowych 3,91%,
  • kredytów ratalnych 1,56%,
  • kredytów mieszkaniowych 1,12%.

Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się kredyty gotówkowe, a najniższym mieszkaniowe.

W kwietniu 2023 r. w porównaniu do marca 2023 r. polepszyła się (spadła) wartość Indeksu kredytów mieszkaniowych o (-0,66) kredytów ratalnych (-0,41), kredytów gotówkowych (-0,27) oraz kart kredytowych (-0,22).

W ujęciu rocznym, w relacji kwiecień 2023 r. do kwietnia 2022 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość wszystkich czterech Indeksów jakości: kredytów gotówkowych (+1,20), kart kredytowych (+0,64), kredytów mieszkaniowych (+0,54) oraz ratalnych (+0,51).

Wszystkie cztery indeksy pomimo pogorszenia w przedziałach czasowych 9 oraz 12 miesięcznym nadal pokazują bezpieczny, poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Konieczny jest jednak stały monitoring ryzyka portfela kredytów udzielonych gospodarstwom domowym.

***

Zapraszamy do analizy informacji w poniższym Newsletterze kredytowym BIK (pdf) oraz do lektury komentarza eksperckiego dr. hab. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Grupy BIK.

 

Załączniki