Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce - Newsletter kredytowy BIK (grudzień 2022 r.)

W grudniu 2022 r., w porównaniu do grudnia 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły:

  • w ujęciu liczbowym mniej kredytów mieszkaniowych (-70,6%) i kart kredytowych (-7,6%), natomiast przyznały więcej kredytów ratalnych (+73,5%) i kredytów gotówkowych (+1,4%);
  • wartość kredytów mieszkaniowych spadła o (-72,6%), kredytów ratalnych o (-7,6%), gotówkowych o (-1,6%), kart kredytowych o (-4,2%).

W całym 2022 r. w porównaniu do roku 2021 ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały:

  • kredyty mieszkaniowe (-51,4%, -49,1%),
  • karty kredytowe (-21,3%, -10,5%)
  • oraz kredyty gotówkowe (-0,2%, -2,4%).

Natomiast dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym zanotowały kredyty ratalne (+35,9%), ale spadła ich kwota o (-0,3%).

Grudniowy odczyt Indeksów jakości wyniósł: dla kredytów gotówkowych 4,83%, kart kredytowych 4,09%, kredytów ratalnych 1,68%, zaś kredytów mieszkaniowych 0,97%. Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się więc nadal kredyty gotówkowe, a najniższym kredyty mieszkaniowe.

Wszystkie cztery indeksy pomimo ich pogorszenia się w okresie 6, 9 i 12 miesięcy nadal pokazują bezpieczny, choć rosnący poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Na ten moment wzrost stóp procentowych oraz wojna w Ukrainie czy kryzys energetyczny powodują zauważalny już wzrost ryzyka kredytowego portfeli kredytów gospodarstw domowych. Konieczny jest więc stały monitoring poziomu ryzyka.

***

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Newsletterze kredytowym (w pdf poniżej).

Załączniki