Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W grudniu 2021 r., w porównaniu do grudnia 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej trzech rodzajów produktów kredytowych:

  • o (+16,6%) kredytów gotówkowych,
  • o (+12,8%) kredytów ratalnych,
  • o (+12,0%) więcej kredytów mieszkaniowych,
  • spadek o (-22,9%) odnotowały limity na kartach kredytowych.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość również w trzech produktach kredytowych:

  • (+27,8%) kredytów mieszkaniowych,
  • (+26,0%) kredytów ratalnych,
  • (+20,7%) kredytów gotówkowych.

W całym 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie:

  • 4 071,1 tys. kredytów ratalnych (+10,5%) na kwotę 18,03 mld zł (+21,4%),
  • 3 152,0 tys. kredytów gotówkowych (+19,5%) na kwotę 66,64 mld zł (+29,1%),
  • 272,1 tys. kredytów mieszkaniowych (+25,4%) na kwotę 88,69 mld zł (+40,1%).


Jakość obsługi kredytów


W grudniu 2021 r. w porównaniu do listopada 2021 r. polepszyła się (spadła) wartość Indeksu kredytów gotówkowych (-0,08). Nie zmieniła się
wartość Indeksu kredytów ratalnych (0,00), a pogorszył się Indeks kredytów mieszkaniowych o (+0,03) oraz Indeks dla kart kredytowych (+0,07).

W ujęciu rocznym: grudzień 2021 r. do grudnia 2020 r. polepszyła się jakość kredytów gotówkowych (-0,25) oraz kredytów ratalnych (-0,13).
Pogorszyła się jakość dwóch produktów kredytowych. Najbardziej kart kredytowych (+0,13).

Więcej danych prezentujemy w Newsletterze (pdf w załączeniu poniżej)

Zapraszamy także do lektury aktualnych informacji o rynku kredytowym i pozabankowym w sekcji Analizy rynkowe BIK.

Załączniki