Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane wrzesień 2021 r.)

We wrześniu 2021 r., w porównaniu do września 2020 r.  firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek:

  • w ujęciu wartościowym na kwotę wyższą o (+81,3%),
  • w ujęciu liczbowym o (+70,7%) więcej .

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła we wrześniu 2021 r. 697 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 276,5 tys. sztuk w ujęciu liczbowym.

Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2021 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 258 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2020 r. o (+8,9%).

We wrześniu 2021 r. 42,2% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 10,4% sprzedaży.

  • W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 45,62% liczby udzielonego finansowania.
  • W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,1% udział w sprzedaży.

W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 2 125,6 tys. sztuk i była wyższa o (+46,7%) w porównaniu do
analogicznego okresu zeszłego roku. Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. to 5,144 mld zł – kwota wyższa o (+52,5%) w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r.

We wrześniu 2021 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do września 2020 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł odpowiednio (+138,1%) oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (+89,8%). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się również pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+111,3%) oraz niskokwotowe do 500 zł (+90,9%).

Zapraszamy do lektury komentarza, obejmującego sprzedaż pożyczek po 3 kwartałach br., zawartego w informacji prasowej. Szczegółowe dane o sprzedaży wrześniowej prezentujemy w załaczonym poniżej Newsletterze BIK o rynku pożyczkowym (pdf).

Polecamy także Państwa uwadze aktualne zestawienia w sekcji Analizy rynkowe BIK.

Załączniki