Newsletter kredytowy BIK, marzec 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W marcu 2021 r., w porównaniu do marca 2020 r., banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym.

W ujęciu liczbowym przyznały więcej:

 • (+51,0%) kredytów ratalnych,
 • (+21,9%) limitów na kartach kredytowych,
 • (+18,9%) kredytów gotówkowych,
 • (+12,8%) kredytów mieszkaniowych.

W ujęciu wartościowym przyznały wyższą wartość:

 • (+73,2%) kredytów ratalnych,
 • (+27,8%) kredytów gotówkowych,
 • (+21,6%) limitów kartowych,
 • (+17,1%) kredytów mieszkaniowych.

W pierwszym kwartale 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie:

 • 649,7 tys. kredytów gotówkowych (-14,8%) na kwotę 14,37 mld zł (-7,3%),
 • 891,4 tys. kredytów ratalnych (+14,5%) na kwotę 4,072 mld zł (+25,3%),
 • 59,6 tys. (+0,2%) kredytów mieszkaniowych na kwotę 18,25 mld zł (+5,9%).

Marcowy odczyt Indeksów jakości wynosił:

 • dla kredytów gotówkowych 4,81%,
 • kart kredytowych 3,37%,
 • kredytów ratalnych 1,22%,
 • kredytów mieszkaniowych 0,59%.

Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się nadal kredyty gotówkowe, a najniższym mieszkaniowe.

W marcu 2021 r. w porównaniu do lutego 2021 r. pogorszyły się wartości wszystkich indeksów jakości. Natomiast w ujęciu rocznym - marzec 2021 r. do marca 2020 r., jakość wszystkich produktów kredytowych polepszyła się.

Więcej szczegółowych informacji i komentarz do bieżącej sytuacji w kredytach dla klientów indywidualnych, znajdziecie Państwo w informacji prasowej oraz w załączonym poniżej raporcie. Zapraszamy także do nowej sekcji w portalu BIK, pt. Analizy rynkowe, w której ilustrujemy istotne i aktualne trendy w trzech ujęciach i przekrojach.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl