Newsletter kredytowy BIK, styczeń 2021 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W styczniu 2021 r., w porównaniu do stycznia 2020 r., banki i SKOK-i udzieliły mniej wszystkich rodzajów produktów kredytowych w ujęciu liczbowym:

  • o (-35,0%) mniej limitów na kartach kredytowych,
  • o (-33,6%) mniej kredytów gotówkowych,
  • o (-11,0%) mniej kredytów mieszkaniowych
  • oraz o (-1,8%) ratalnych. 

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały kredyty na niższe kwoty w trzech produktach:

  • limity kartowe (-39,4%),
  • kredyty gotówkowe (-26,7%),
  • kredyty mieszkaniowe (- 4,7%).

Dodatnią dynamikę udzielonej wartości odnotowały kredyty ratalne – wzrost o (+1,0%).

W pierwszym miesiącu 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły:

  • 187,6 tys. kredytów gotówkowych na kwotę 3,96 mld zł,
  • 262,1 tys. kredytów ratalnych na kwotę 1,13 mld zł,
  • 16,8 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 5,13 mld zł.

W styczniu 2021 r. w porównaniu do stycznia 2020 r. polepszyła się jakość wszystkich produktów kredytowych. Wszystkie cztery indeksy nadal pokazują bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Średnie roczne wartości odczytów Indeksów dla większości portfeli kredytowych są najniższe w okresie ostatnich pięciu lat (2016-2020).


Zapraszamy do lektury informacji prasowej, w której znajduje się szczegółowy komentrz do bieżącej sytuacji w kredytach dla klientów indywidualnych, udzielony przez głównego analityka BIK, prof. Waldemara Rogowskiego.

Załączniki