Newsletter kredytowy BIK, wrzesień 2020 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

We wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej trzech rodzajów produktów kredytowych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym.

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

  • o (-21,6%) mniej kart kredytowych,
  • o (-23,3%) mniej kredytów gotówkowych,
  • o (-5,1%) mniej kredytów mieszkaniowych.

Pozytywny wyjątek stanowią kredyty ratalne, których udzielono o (+7,1%) więcej niż rok temu we wrześniu.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały:

  • o (-20,8%) mniej limitów kartowych,
  • o (-22,8%) mniej kredytów gotówkowych,
  • o (-2,5%) mniej kredytów mieszkaniowych.

Dodatnia dynamika dotyczy jedynie kredytów ratalnych – wzrost o (+17,2%).

W dziewięciu pierwszych miesiącach 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły:

  • 2,068 mln kredytów gotówkowych (-30,5%) na kwotę 38,577 mld zł (-31,8%),
  • 2,491 mln kredytów ratalnych (+1,4%) na kwotę 10,745 mld zł (+0,8%),
  • kredytów mieszkaniowych 160,1 tys. (-11,1%) na kwotę 46,166 mld zł (-5,4%).

Więcej szczegółowych informacji o zjawiskach w obszarze kredytów dla gospodarstw domowych, zachodzących w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., opisujemy w załączonym poniżej Newsletterze o rynku kredytowym oraz w komentarzu eksperckim głównego analityka BIK, prof. Waldemara Rogowskiego w informacji prasowej. 

Zapraszamy do lektury!

Załączniki