facebook web

Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W grudniu 2019 r., w porównaniu do grudnia 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły:

W ujęciu wartościowym:

  • na wyższą kwotę kredytów mieszkaniowych (+20,4%), limitów kredytowych (+8,1%), kredytów konsumpcyjnych (+4,5%),
  • spadek dotyczył kart kredytowych (-0,8%).

W ujęciu liczbowym:

  • odnotowano wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych (+12,7%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+5,1%),
  • spadek dotyczył limitów kredytowych (-7,3%) oraz kart kredytowych (-6,9%).

W grudniu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 6,793 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,069 mld zł. W porównaniu do listopada 2019 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o (0,1%). Spadła natomiast wartość limitów kredytowych (-9,2%), kart kredytowych o (-8,3%) oraz kredytów konsumpcyjnych (-2,4%).

W całym 2019 r. banki udzieliły o (+4%) więcej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W ujęciu wartościowym udzieliły natomiast o (+14,9%) wyższą wartość kredytów niż w 2018 r. W przypadku kredytów konsumpcyjnych wzrost liczby udzielonych kredytów w 2019 do 2018 r. wyniósł (+0,2%). W ujęciu wartościowym zanotowano już wzrost (+5,6%). Bardzo wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. odnotowały karty kredytowe: odpowiednio (+17,8%) oraz (+15,5%). Jedynym produktem kredytowym, którego banki sprzedały mniej to limity kredytowe – w ujęciu wartościowym banki przyznały o (-6,9%) mniej. W ujęciu wartościowym wartość przyznanych limitów kredytowych jednak wzrosła o (+5,2%).

Załączniki