facebook web

Newsletter kredytowy BIK, sierpień 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W sierpniu 2019 r., w porównaniu do sierpnia 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły kredytów:

  • w ujęciu wartościowym, na wyższą kwotę we wszystkich czterech grupach produktowych, najwyższe wzrosty odnotowały kredyty mieszkaniowe (+18,4%) oraz karty kredytowe (+12,2%), sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrosła o (+4,7%), a limitów kredytowych o (+0,5%),
  • w ujęciu liczbowym, odnotowano wzrost sprzedaży kart kredytowych (+22,2%) i kredytów mieszkaniowych (+10,1%). W przypadku limitów kredytowych oraz kredytów konsumpcyjnych dynamika była ujemna: odpowiednio (-17,1%) oraz (-1,8%).

W sierpniu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,371 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,614 mld zł.

W porównaniu do lipca 2019 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o (-7,8%), zaś kredytów konsumpcyjnych o (-10,5%).

W okresie styczeń - sierpień 2019 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, banki udzieliły:

  • o (+2%) więcej kredytów mieszkaniowych, a w ujęciu wartościowym o (+13,6%),
  • w przypadku kredytów konsumpcyjnych ich liczba spadła o (-1,0%), a w ujęciu wartościowym wzrosła o (+7,6%).
  • bardzo wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały karty kredytowe: odpowiednio (+22,8%) oraz (+22,4%).

Załączniki