facebook web

Newsletter kredytowy BIK, czerwiec 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W czerwcu 2019 r., w porównaniu do czerwca 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w dwóch grupach produktowych:

  • kredytów mieszkaniowych (+9,5%),
  • limitów przyznawanych na kartach kredytowych (+7,4%).

Kredyty konsumpcyjne w ujęciu wartościowym spadły o (-0,1%), a limity kredytowe o (-2,9%).

W ujęciu liczbowym, w stosunku do czerwca 2018 r. wzrost sprzedaży odnotowały tylko karty kredytowe (+10,9%).

Kredytów mieszkaniowych w czerwcu 2019 r udzielono tyle samo co w czerwcu 2018 r.

W przypadku pozostałych produktów dynamiki sprzedaży były ujemne:

  • kredyty konsumpcyjne (-7,2%),
  • limity kredytowe (-11,1%).

W czerwcu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,416 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,424 mld zł.

W porównaniu do maja 2019 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o (-7,4%), zaś kredytów konsumpcyjnych o (-5,4%).

Podsumowanie 1 półrocza 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.:

  • w pierwszym półroczu 2019 r. banki udzieliły o (-1,3%) mniej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie zeszłego roku, w ujęciu wartościowym natomiast o (+10,9%) więcej niż w pierwszym półroczu 2018 r.
  • w przypadku kredytów konsumpcyjnych odnotowano spadek liczby udzielonych kredytów (-2,1%), jednak w ujęciu wartościowym zanotowano wzrost (+6,8%).
  • wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały karty kredytowe: odpowiednio (+21,1%) oraz (+23,8%).

Więcej informacji znajduje się w komentarzu eksperckim w informacji prasowej - zapraszamy do lektury!

Załączniki