facebook web

Newsletter kredytowy BIK, maj 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W maju 2019 r., w porównaniu do maja 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich grupach produktowych:

  • najwyższy wzrost odnotowano w przypadku limitów przyznawanych na kartach kredytowych - wzrost o (+27,6%) oraz kredytów mieszkaniowych (+24,8%);
  • kredyty konsumpcyjne wzrosły o (+8,9%) a limity kredytowe o (+4,5%).

W ujęciu liczbowym, w stosunku do maja 2018 r.:

  • wzrost sprzedaży odnotowano w dwóch produktach kredytowych – kartach kredytowych (+24,0%) i kredytach mieszkaniowych (+14,2%);
  • w przypadku kredytów konsumpcyjnych i limitów kartowych dynamiki są ujemne – odpowiednio (-1,9%) oraz (-1,7%).

W maju 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,786 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,877 mld zł.

W porównaniu do kwietnia 2019 r. wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 1,9% a kredytów konsumpcyjnych spadła o 1,7%.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku:

  • banki udzieliły o (-1,8%) mniej kredytów mieszkaniowych, ale w ujęciu wartościowym o (+10,9%) więcej;
  • w przypadku kredytów konsumpcyjnych spadek liczby udzielonych kredytów wyniósł (-1,2%), a w ujęciu wartościowym zanotowano wzrost (+8,1%);
  • Wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały karty kredytowe: odpowiednio (+23,5%) oraz (+27,7%).

 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem eksperckim w informacji prasowej.

Załączniki