facebook web

Newsletter kredytowy BIK, wrzesień 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

We wrześniu 2018 r., w porównaniu z wrześniem 2017 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych.

  • najwyższy wzrost odnotowano w kredytach mieszkaniowych (+23,3%),
  • przyznane limity na kartach kredytowych wzrosły o (+7,1%),
  • kwota udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o (+1,9%).

W ujęciu liczbowym, w stosunku do września 2017 r. odnotowano:

  • wzrost sprzedaży tylko kredytów mieszkaniowych (+9,7%),
  • mniej kredytów konsumpcyjnych (-1,9%),
  • mniej limitów kartowych (-8,5%) i kredytowych (-6,6%).

Analizując trzy kwartały 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku widzimy:

  • najwyższe dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym w kredytach mieszkaniowych odpowiednio: (+9,4%), (+19,1%).

W okresie styczeń – wrzesień 2018 r.:

  • kredytobiorcy zaciągnęli więcej kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych a także na wyższe kwoty niż w tym samym okresie rok temu,
  • nadal negatywnie przedstawia się sytuacja w kartach kredytowych - przyznano o (-4,7%) mniej kart i na (-2,1%) niższą wartość limitów.

Więcej szczegółowych informacji w najnowszym Newsletterze kredytowym BIK - sprzedaż wrzesień 2018 r.

Załączniki