Newsletter kredytowy BIK, czerwiec 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W 1-szym półroczu 2018 r. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2017 r.:

  • banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych (+7,8%) i konsumpcyjnych (+5,6%) oraz przyznały więcej limitów kredytowych (+5,8%),
  • najwyższy wzrost wartości udzielonych kredytów odnotowały kredyty mieszkaniowe (+16,7%) oraz kredyty konsumpcyjne (+7,8%),
  • w przypadku limitów kredytowych ich liczba zwiększyła się o (+5,8%), zaś wartość zwiększyła się o (+5,3%),
  • negatywna tendencja zarówno w wolumenie, jak i w kwocie dotyczyła kart kredytowych, które spadły odpowiednio o (-4,9%) oraz (-5,5%).

W czerwcu 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r.:

  • w ujęciu liczbowym instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz przyznały więcej kart kredytowych.
  • najwyższy wzrost w ujęciu liczbowym w stosunku do czerwca 2017 r. dotyczył kredytów konsumpcyjnych (+8,7%) oraz kredytów mieszkaniowych (+6,1%).
  • w ujęciu wartościowym, w czerwcu 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych (+15,7%) i konsumpcyjnych (+8,0%), przyznano więcej limitów kartowych (+2,6%).
  • ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały limity kartowe – odpowiednio (-3,4%) oraz (-5,8%).

Czerwiec 2018 r. w porównaniu do maja 2018 r. przyniósł wzrosty zarówno wolumenu, jak i kwoty udzielanych kredytów we wszystkich czterech grupach produktowych.

 

Więcej szczegółowych analiz publikujemy w najnowszej edycji Newslettera kredytowego BIK. Zapraszamy do lektury!

 

Załączniki